06.05.2011

Harde werkers leven langer

Harde werkers zijn doodwerkers, hoor je wel eens beweren. Mannen en vrouwen die zich het schompes werken om verder te komen leven niet lang. De stress van de verplichtingen die ze zichzelf opleggen verkort hun leven. Klinkt logisch, maar volgens psychologen van de University of California is het precies andersom.

De Amerikaanse psycholoog Lewis Madison Terman [Wikipedia] was eerlijk gezegd niet zo'n frisse meneer. Hij was in de vroege 20ste eeuw een voorstander van rassenscheiding en rasveredeling. Terman was lid van de [Wikipedia], een organisatie die ijverde voor verplichte sterilisatie van mensen met foute genen.

Termans interesse beperkte zich niet tot minderwaardige mensen die zich volgens hem niet mochten voortplanten. Hij was ook geboeid door begaafde kinderen. In 1921 begon hij het Genetic Studies of Genius-project, waarin hij een grote groep hoogintelligente jongens langdurig wilde volgen.

Terman overleed in 1956, maar het project dat hij opstartte loopt nog steeds. Nog steeds volgen psychologen de begaafde schoolkinderen uit de vroege jaren twintig. De licht-fascistische insteek van het project is verlaten en het is omgedoopt tot de Terman Life Cycle Study. In Annals of Behavioral Medicine publiceerden de onderzoekers een deelstudie waarvoor ze de gegevens van een kleine zevenhonderd deelnemers van Terman Life Cycle Study gebruikten die tot tot 2006 waren gevolgd.

De onderzoekers bepaalden het succes dat de mannen in hun carrière hadden gehad aan de hand van criteria als "occupational classification (according to the thencurrent census), job prestige, job performance, roles of leadership in the workplace, honors and recognitions received, and annual income". De onderzoekers verdeelden de mannen in drie groepen, een niet-succesvolle, een matig-succesvolle en een succesvolle groep. Toen de onderzoekers keken naar de leeftijd die de mannen hadden bereikt, ontstond de figuur hieronder. Hoe succesvoller de mannen waren geweest, des te langer hadden ze geleefd.


Harde werkers leven langer


Carrière maken verlengt dus het leven. Nou is er een psychologische eigenschap die samengaat met langer leven, maar ook meebepaalt hoeveel succes je hebt in je carrière. Dat is - op z'n Engels - conscientiousness. Mensen met conscientiousness hebben zelfdiscipline en ambitie, denken na voordat ze iets doen en zijn netjes, georganiseerd en zorgvuldig. Het zijn harde werkers bij uitstek.

Conscientiousness behoort, samen met openness, extraversion, agreeableness en neuroticism, tot de Grote Vijf - de vijf belangrijkste eigenschappen die de persoonlijkheid bepalen. Volgens studies gaan openness, extraversion en conscientiousness samen met een langere levensduur.

Ook in de Termanstudie ging conscientiousness samen met een langere levensduur. Toen de onderzoekers de effecten van carrière-succes en conscientiousness uit elkaar plukten, ontstond de figuur hieronder.


Harde werkers leven langer


Als je conscientiousness bent, is ook zonder maatschappelijk succes je sterftekans lager. Harde werkers leven dus altijd langer, ongeacht hun succes. Hoe minder succes ze hebben, des te groter is het beschermende effect van hun eigenschap. Maar maatschappelijk succes beschermt op zichzelf ook. Als het harde werken wordt beloond met succes, des te beter.

Bron:
Ann Behav Med. 2009 April; 37(2): 154163.

Meer:
Negentigers met doorzettingsvermogen halen de 100 ook wel (28-3-2011)
Nieuwsgierig? Dan leef je langer (30-11-2009)
Veel stress? Je moleculaire klok tikt sneller (27-10-2009)