Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Verband testosteron - leefstijl       Anabolen & risico's       Groeihormoon       Anabolen & studies    

2 4 - 0 4 - 2 0 1 0

  Studie: een half jaar op testosteron-enantaat en Nutropin (JAMA. 2002 Nov 13;288(18):2282-92.)

In 2002 verscheen in het tijdschrift JAMA de trial die in wetenschapskringen een einde maakte aan de droom dat artsen met hormoontherapie ouderen vitaal konden houden. "Groeihormoon is nog niet rijp voor massaal gebruik", concludeerde eerste auteur Marc Blackman van de National Institutes of Health toen. Op een zonovergoten zaterdag herlazen we Blackmans studie. Kijk zelf maar of je het met hem eens bent.

Studie: een half jaar op testosteron-enantaat en Nutropin
De Blackman gaf 130 gezonde Amerikaanse mannen en vrouwen van 65-88 jaar een half jaar hormonen. We laten in dit stuk de vrouwen verder buiten beschouwing en richten ons op de mannen. Die kregen middelen die voor sporters en lichaamsbouwers interessanter zijn dan de hormonen die de vrouwen kregen.

De mannen in de placebogroep kregen helemaal niks. Een tweede groep mannen kreeg 2 keer in de week met een injectie 100 mg testosteron. De onderzoekers gebruikten het door Bio-Technology General geproduceerde Delatestryl. Een derde groep mannen injecteerde zichzelf drie keer per week met het groeihormoonpreparaat Nutropin van Genentech. De aanvangsdosering was 30 mcg per kg lichaamsgewicht. Omdat de mannen gemiddeld 72 kilo wogen, komt dat neer op 7.4 IE.

Levensverlengers gebruiken meestal tot 4 IE groeihormoon/dag. In de chemische sport circuleren anekdotes van atleten die 24 IE groeihormoon per dag injecteren, maar in de meeste schema's gebruiken sporters zo'n 8 IE/dag. De onderzoekers reduceerden de dosis halverwege de trial tot 20 mcg/kg/injectie omdat teveel proefpersonen last kregen van bijwerkingen.

De mannen trainden niet.

Laten we eerst maar beginnen met de succesjes die de onderzoekers boekten. De lichaamssamenstelling van de proefpersonen verbeterde. Vooral de groep die zowel testosteron als groeihormoon gebruikte ging vooruit. Die groep verloor vier kilo lichaamsvet en won vier kilo spiermassa.


Studie: een half jaar op testosteron-enantaat en Nutropin


De onderzoekers bepaalden de spierkracht van de mannen door hun maximale kracht te meten bij 6 oefeningen: bench-press, upright-row, biceps-curl, triceps-extension, de leg-press en de leg-curl. Hieronder zie je het effect op de lichaamskracht in kg. Het effect valt tegen als je kijkt naar de veranderingen in lichaamssamenstelling. Op zich is dat niet vreemd. In veel trials waarin proefpersonen wel anabolen krijgen maar niet trainen verbeteren de prestaties nauwelijks.


Studie: een half jaar op testosteron-enantaat en Nutropin


Hetzelfde verhaal gaat op voor de maximale zuurstofopname. De VO2max wordt beter door de hormonen, vooral door de combinatie van GH en testosteron, maar het effect valt tegen.


Studie: een half jaar op testosteron-enantaat en Nutropin


En dan de bijwerkingen. GH-, T- en T+GH-gebruikers rapporteren oedeem, gynecomastie en arthralgia [pijn in je gewrichten]. Een groter probleem is carpaal tunnelsyndroom [verlies van kracht in je handen, gevoelloosheid, tintelingen en pijn doordat je zenuwbanen worden afgeklemd]. Eenderde van T+GH-gebruikers heeft er last van.


Studie: een half jaar op testosteron-enantaat en Nutropin


De bijwerkingen waarover de onderzoekers zich nog de meeste zorgen maken staan hieronder. De insulineresistentie neemt toe door het gebruik van GH. Sommige mannen worden zelfs diabeet tijdens het onderzoek.


Studie: een half jaar op testosteron-enantaat en Nutropin


"Our findings suggest that GH and sex steroid supplementation in a selected group of healthy aged women and men can exert potentially beneficial effects on body composition, and possibly improve muscle strength and cardiovascular endurance capacity in men", concluderen de onderzoekers. "The beneficial effects of GH appeared to be augmented by coadministration of testosterone."

Desondanks vinden de onderzoekers dat ouderen vooralsnog geen groeihormoon moeten gebruiken. "However, at this time, GH interventions in elderly individuals should be confined to controlled research studies."

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken