Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  In de pijplijn       Langer leven & psychologie       Langer leven & supplementen       Langer leven & leefstijl    

0 7 - 0 8 - 2 0 0 7

  Straks op de markt: anti-verouderingspeptide epitalon (Volkskrant 1/08/07) [Offline]
IT-ondernemer, hoogleraar en investeerder Roel Pieper wil samen met ingredientenreus DSM en een onbekende Amerikaanse geldschieter het eiwitje epitalon op de westerse markt gaan brengen. Epitalon - alias epithalon of epithalone - is een synthetisch peptide van vier aminozuren, dat volgens zijn Russische uitvinders het leven verlengt.
In de Volkskrant spreekt verslaggever Arnout Brouwers met Olga Michailova, de directeur van het Instituut voor Bioregulatie en Gerontologie in Sint Petersburg. In de jaren tachtig ontwikkelde dat instituut met geld van het Russische leger legio anti-verouderingscomponenten.
Top-onderzoeker van het instituut is Vladimir Khavinson, die in totaal dertig peptiden vond - goed voor
Vladimir Khavinson
veertig patenten. Khavinson noemt ze cytogenen. De meeste hebben een skelet dat je kunt beschrijven met de formule X-Glu-Asp-Y. Voor de structuurformules van de aminozuren verwijzen we naar Het Anabolenboek. [Hoofdstuk 3. Aminozuren en Eiwitten]
Epitalon is het peptide Ala-Glu-Asp-Gly. Een ander peptide is cortagen, of Ala-Glu-Asp-Pro. Cortagen laat stukjes hersenweefsel groeien in reageerbuizen. Weer een ander peptide uit de koker van Khavinson is livagen, of Lys-Glu-Asp-Ala. De Russen hebben zich vooral geconcentreerd op livagen en epitalon.
Sinds de val van de muur verdient het Instituut voor Bioregulatie en Gerontologie geld als kuuroord voor de

"Er zijn al pillen op de markt", zegt directeur Michailova. "Maar die werken alleen als ze op maat zijn gesneden. Bij ons lichten verschillende doctoren iemand helemaal door. Daarna analyseren ze gezamenlijk het profiel van een patient. Pas daarna stellen ze een programma van bioregulatoren vast."

Volkskrant, 1/08/07

nieuwe rijken van het Oosten. De managers van Gazprom en de dictator van Kazachstan, Nursultan Nazerbajev, zouden tot de klantenkring van het Instituut behoren.
De behandelingen van het Instituut bestaan, blijkens de dier- en reageerbuisstudies die we hebben kunnen vinden, vooral uit injecties met peptiden. Die peptiden zijn synthetisch, maar hun structuur is afgekeken van peptiden die de onderzoekers hebben gevonden in klieren en organen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze de ontwikkeling stimuleren van dezelfde weefsels waarin Khavinson hun biologische equivalenten heeft gevonden.
Zo is epitalon gebaseerd op het peptide epithalimine. Epithalimine stimuleert de pijnappelklier tot de afgifte van het hormoon melatonine. Epitalon doet dat ook. Tenminste - bij oudere dieren, waarbij de afgifte van melatonine door veroudering is verminderd.
Bovendien verlengt epitalon de levensduur met enkele tientallen procenten. Bij fruitvliegjes. Hieronder zie je het effect van epitalon op mannelijke exemplaren. [Mech Ageing Dev. 2000 Dec 1;120(1-3):141-9.]

Straks op de markt: anti-verouderingspeptide epitalon

Ook bij apen heeft epitalon een verjongend effect, vertelt directeur Michailova.
"We gebruiken het woord verjonging niet omdat het onwetenschappelijk is. Maar het uiterlijk en het gedrag van de apen veranderde."
We vonden inderdaad een studie van Michailova's Instituut naar oudere rhesusapen, die door ouderdom minder insuline na een maaltijd aanmaakten en dus veel glucose in hun bloed hadden. Tien dagen lang injecties met tien microgram epitalon/dag/dier verhielpen dat. [Exp Gerontol. 2005 Jan-Feb;40(1-2):51-7.]
De Russen denken niet dat epitalon een anti-oxidantwerking heeft. Daarvoor zijn de werkzame doseringen te laag. Waarschijnlijk interacteert epitalon met een nog niet bekende receptor in de celmembraan.

Straks op de markt: anti-verouderingspeptide epitalon

Livagen of lyvagen is een andere peptide uit Khavinsons koker. Het is gebaseerd op een peptide dat de Russen vonden in leverextracten. Het stimuleert in reageerbuizen de groei van stukjes lever. [Izv Akad Nauk Ser Biol. 2001 Sep-Oct;(5):517-21.]
Als livagen doet wat het in studies belooft, is het in het van vodka doortrokken Rusland waarschijnlijk een populair middel. Nergens lopen er zoveel kapotte levers rond als daar.
Tot dusver is het onderzoek van de Russen nogal obscuur. Het gros van hun werk is gepubliceerd in Russische tijdschriften. In reguliere Engelstalige periodieken verschenen vooral verkorte artikelen. Maar dat gaat binnenkort dankzij DSM en Roel Pieper misschien veranderen.
"Dit heeft me dertig jaar aan onderzoek gekost", zegt Vladimir Khavinson. "Maar nu is alles klaar voor big business."

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken