Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Glycemische index       Anabolen & studies       Functional foods       Testosteron & supplementen    

2 3 - 0 7 - 2 0 0 7

  Geen verband tussen cholesterolverlagende margarine met beta-sitosterol en boldenon (Food Addit Contam. 2007 Jul;24(7):679-84.)
Consumenten van cholsterolverlagende margarines met sterolen als beta-sitosterol kunnen opgelucht ademhalen. Beta-sitosterol zet volgens RIVM niet om in het anabole steroid boldenon.
Dat schrijven onderzoekers van RIVM in Food Additives & Contaminants. Het onderzoek is een voorvloeisel van de steeds verwarrender discussie tussen chemici van opsporingsdiensten en de veesector.
In koeien vinden onderzoekers steeds vaker boldenonmetabolieten. Het werk van de hormoonmaffia, denken onderzoekers.
Nietes, roepen de betrapte veehouders. Boldenon ontstaat van nature uit fytosterolen in veevoer. Vooral het sterol beta-sitosterol zou een precursor van boldenon kunnen zijn.
Beta-sitosterol
Maar als de sector gelijk heeft, dan zouden ook mensen die diezelfde fytosterolen binnenkrijgen via hun voeding boldenon kunnen gaan aanmaken. Dus liet RIVM proefpersonen 25 dagen margarine met beta-sitosteroleten, en monitorde daarbij hun bloed.
Het resultaat? Van boldenon geen spoor.
Overigens zit beta-sitosterol ook in supplementen - die de concentratie van anabole hormonen als testosteron en boldenon in het lichaam op een natuurlijke manier zouden moeten verhogen. Volgens de supplementenindustrie.

2 2 - 0 7 - 2 0 0 7

  Sinaasappelsap is gezonder dan glucose (Diabetes Care. 2007 Jun;30(6):1406-11.)
Nadat je fris- of sportdrankjes met suiker en glucose hebt gedronken, stijgt in je lichaam de aanmaak van vrije radicalen en worden onstekingsfactoren actiever. Dat is ongunstig. Radicalen en ontstekingsfactoren verhogen de kans op chronische aandoeningen, inclusief overgewicht.
Sinaasappelsap is gezonder dan glucose
Om meer zicht te krijgen op het effect van verschillende dranken deden onderzoekers van de State University of New York een experiment met vier groepen van elk acht vrijwilligers. De proefpersonen moesten of een glas glucose-oplossing drinken, of een glas kunstmatig gezoet water, of een glas sinaasappelsap.
Sinaasappelsap, fructosewater en gezoet water leidden in de drie uur daarna niet tot een verhoogde activiteit van vrije zuurstofradicalen of tot meer activiveit van NF-kappaB in immuuncellen. Het glucosewater deed dat wel.
Van sinaasappelsap, waarin sucrose, glucose en fructose zit, hadden de onderzoekers verwacht dat die tot minder radicalen zou leiden. Maar er gebeurde helemaal niks.
De onderzoekers ontdekten dat twee flavonoiden in sinaasappelsap, naringenin en hesperetin, de aanmaak van radicalen met respectievelijk 52 en 77 procent verminderden.

1 9 - 0 7 - 2 0 0 7

  Laag glycemische dieet beschermt ogen tegen AMD (Science Daily July 13, 2007)
Mensen die veel voedingsmiddelen met een lage glycemische index eten, krijgen op hogere leeftijd minder vaak last van de oogziekte age-related macular degeneration of AMD. Krijgen ze de oogziekte wel, dan zijn de symptomen vaak minder ernstig. Dat schrijven onderzoekers van Tufts University in de American Journal of Clinical Nutrition. [American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 86, No. 1, 180-188, July 2007.]
De onderzoekers bestudeerden vierduizend mensen, die allemaal ouder waren dan 55 jaar. AMD, een ziekte waarbij het centrum van het netvlies geleidelijk verdwijnt, treft bijna uitsluitend ouderen.
Medicijnen tegen AMD zijn er nog niet, maar dieet kan het verloop van de ziekte wel vertragen, zegt onderzoeksleider Allen Taylor. "Our findings suggest that 20 percent of the cases of advanced AMD might have been prevented if those individuals had consumed a diet with a glycemic index below the average for their age and gender."
Een dieet met een glycemische index die hoger is dan het gemiddelde verhoogde de kans op AMD met vijftig procent.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken