Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  CLA       Afslanksupplementen       Afvallen       Vetzuchtepidemie    

1 9 - 0 9 - 2 0 0 2

CLA verbetert lichaamssamenstelling als je zwaarder wordt

Krachtsporters die vier weken CLA gebruiken gaan niet harder vooruit dan sporters die het zonder CLA doen. Dat ontdekten Amerikaanse en Canadese onderzoekers, die het wondere vetzuur aan 23 ervaren bodybuilders gaven.

De proefpersonen kregen dagelijks negen, zes of drie gram CLA - of een placebo dat olijfolie bevatte. De onderzoekers keken vervolgens wat het supplement deed met de suikerconcentratie in het bloed, de botdichtheid, het lichaamsgewicht, de spiermassa en de kracht. Hoewel sommige van die waarden sneller stegen dan andere, was er van een statistisch significant effect van CLA geen sprake.

Maastrichtse onderzoekers weten misschien waarom. Zij merkten wel een duidelijk effect van CLA - bij dikke mensen die een strikt dieet hadden gevolgd, flink waren afgevallen en nu weer normaal waren gaan eten. CLA werkt dus, ontdekten de onderzoekers, bij mensen die in gewicht aankomen.

De groep die dagelijks 1,8 of 3,6 gram CLA kreeg werd in het Maastrichtse onderzoek iets minder zwaar dan de groep die een placebo kreeg, al was het effect niet significant. Wel significant was de aard van de gewichtstoename: bij de CLA-groep bestond die verhoudingsgewijs uit meer spier en uit minder vet dan bij de plaecebogroep. De proefpersonen hadden ook minder last van honger.

Wat betreft de werking van CLA: onderzoekers geloven steeds minder in de theorie dat CLA de werking van insuline verbetert. Het anabool effect lijkt vooral samen te hangen met de aanmaak van eiwitten als Interleukine 6, Tumor Necrose Factor (gaan omhoog) en Interleukine 4 (gaat omlaag).

1. Kreider RB, Ferreira MP, Greenwood M, Wilson M, Almada AL. Effects of Conjugated Linoleic Acid Supplementation During Resistance Training on Body Composition, Bone Density, Strength, and Selected Hematological Markers. J Strength Cond Res 2002 Aug;16(3):325-334. [PubMed]
2. Kamphuis MMJW, Lejeune MPGM, Westerterp-Plantenga MS. CLA affects resting metabolic rate, fat free mass and appetite, but not body weight regain, fat mass or energy intake. Paper. Gepresenteerd op het Xth Food Choice Conference.
3. Noone EJ, Noone EJ, Roche HM, Nugent AP, Gibney MJ. The effect of dietary supplementation using isomeric blends of conjugated linoleic acid on lipid metabolism in healthy human subjects. Br J Nutr 2002 Sep;88(3):243-51. [PubMed]
4. Kelley DS, Warren JM, Simon VA, Bartolini G, Mackey BE, Erickson KL. Similar effects of c9,t11-CLA and t10,c12-CLA on immune cell functions in mice. Lipids 2002 Jul;37(7):725-8. [PubMed]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken