Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Gevaarlijke supplementen       Krachttraining     Creatine  Creatine       Immuunsysteem    

2 0 - 0 7 - 2 0 0 8

  Creatine verergert astma (Am J Respir Cell Mol Biol. 2007 Dec;37(6):660-7.) Als astmatisch bent, dan verergert creatine vermoedelijk je klachten. Tot die slotsom komen onderzoekers van de University of Sao Paulo door proeven met muizen. De onderzoekers zorgden ervoor dat de muizen astma kregen, gaven de dieren creatine, en zagen vervolgens dat het bodybuildingsupplement niet alleen astma-aanvallen ernstiger maakte, maar ook de negatieve impact van de ziekte op de longen vergrootte.
De Brazilianen gaven de muizen astma door ze een paar keer een grote hoeveelheid van het eiwit ovalbumine direct in de darmen toe te dienen. De dieren werden daardoor allergisch voor ovalbumine. De onderzoekers konden daarna astma-aanvallen uitlokken door de muizen via de lucht bloot te stelleb aan verstuifd ovalbuminepoeder. Dat gebeurde tijdens de proef, die ruim dertig dagen duurde, een paar keer.
Een deel van de muizen kreeg ook creatine. De onderzoekers dienden de dieren vijf keer per week per kilogram lichaamsgewicht een halve gram van het supplement toe.
Hieronder zie je wat er gebeurde toen de onderzoekers hun dieren blootstelden aan provocholine. Die stof vernauwt luchtwegen als je astmatisch bent. Je ziet voor vier groepen proefdieren hoeveel moeite ze hadden met ademhalen bij een oplopende dosis provocholine.

Creatine verergert astma

Muizen die niet allergisch waren kregen toch meer problemen met ademhalen door de astmaverklikker. Het supplement verergerde de problemen van de muizen die al wel astmatisch waren.
Toen de onderzoekers muizen blootstelden aan ovalbumine via de luchtwegen, zagen ze dat in de luchtwegen van de dieren meer immuuncellen verschenen. Bij astma-aanvallen rukken die immuuncellen per abuis uit om longcellen aan te vallen. Bij allergische aandoeningen is het immuunsysteem ontwricht. De immuuncellen luisteren verhoudingsgewijs teveel naar ontstekingseiwitten als interleukine-5. Hieronder zie je hoe creatinesuppletie in de longen tijdens een astma-aanval het aantal immuuncellen verhoogt dat luistert naar interleukine-5.

Creatine verergert astma

Op de lange termijn verslechtert astma de structuur van de longen. De longen maken meer collageen aan, en meer vezels en glad spierweefsel. Creatine verhevigt die verandering van de structuur van de longen in astmatische muizen. Hieronder zie je dat voor de aanmaak van collageen.

Creatine verergert astma

De oorzaak van dat effect zoeken de onderzoekers in de stimulerende werking van creatine op de aanmaak van IGF-1 in cellen.
De onderzoekers weten dat er nauwelijks negatieve bijwerkingen van creatine zijn gerapporteerd, een enkele horror-anekdote en een bizarre gevalsstudie uitgezonderd. En ja, ze weten ook dat je muizen niet zomaar kunt vergelijken met mensen. Maar dan nog. "The observed exacerbation of allergic chronic lung inflammation suggests that creatine supplementation might have deleterious effects in individuals with allergic conditions such as asthma", concluderen ze.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken