Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Aminozuren       Krachttraining       Krachttraining & voeding       Creatine    

2 8 - 0 9 - 2 0 0 8

  Creatine werkt alleen in combinatie met intensieve training (Life Sci. 2007 Aug 9;81(9):710-6.) Het supplement creatine werkt alleen als sporters tijdens hun training constant hun grenzen verleggen. Dat concluderen bewegingswetenschappers van de University of Nevada uit hun proeven met ratten. De onderzoekers wilden met hun dierstudie, die is verschenen in Life Sciences, beter begrijpen hoe het populairste sportsupplement aller tijden precies werkt.
Creatine
De vraag die de onderzoekers wilden beantwoorden was of creatine direct spiervergroting veroorzaakt - of indirect. Doet creatine van alles in de spieren waardoor die groter en sterker worden? Of zorgt creatine ervoor dat sporters een sterker trainingsprikkel aan hun spieren kunnen geven?
Om die vraag te beantwoorden haalden de onderzoekers bij een groep ratten de kuitspieren tibialis anterior en de plantaris/gastrocnemius weg. Daardoor moeten de overgebleven kuitspieren, de extensor digitorum longus en de soleus harder werken, en worden die groter en sterker. Een controlegroep ratten kreeg een nep-operatie [sham surgery] waarbij de onderzoekers geen spieren weghaalden.
De helft van de geopereerde en de nep-geopereerde dieren kregen na de operatie vijf weken achtereen voer waardoor de onderzoekers creatine hadden gemengd. De dosis was fors. De ratten kregen dagelijks per kilogram lichaamsgewicht driehonderd milligram creatine.
Na die weken keken de onderzoekers hoe zwaar de soleus en de extensor digitorum longus waren geworden. Zoals je in de figuur hieronder ziet zorgde het weghalen van de kuitspieren er voor dat de overblijvende spieren groter werden. Het effect van de creatine is statistisch niet significant.

Creatine werkt alleen in combinatie met intensieve training

De onderzoekers haalden de soleus en de extensor digitorum longus uit hun ratten en sloten ze aan op apparatuur die meet hoe sterk de spieren kunnen samentrekken. Daarna gaven de onderzoekers de spieren electrische prikkels zodat ze samentrokken. De spieren kregen twee behandelingen achter elkaar - zeg maar: twee setjes.
Hieronder zie je hoe sterk de extensor digitorum longus was tijdens de eerste [Initial] en de tweede [Recovery] behandeling.

Creatine werkt alleen in combinatie met intensieve training

De operatie had effect, de creatinesuppletie niet, concluderen de onderzoekers.
Dat betekent niet dat de onderzoekers beweren dat creatine niet werkt als supplement. Dat in hun studie creatine geen effect heeft op de spierkracht en -massa komt door hun proefopzet, denken de Amerikanen. "A limitation of this model in evaluating the effect of creatine on muscle hypertrophy is the inability to manipulate exercise intensity", schrijven ze.
Daarmee bedoelen ze dat de ratten niet steeds een zwaardere trainingsprikkel kregen. Sporters die veel van zichzelf vragen doen dat wel. In studies naar sporters die creatine gebruiken blijkt dat creatine niet werkt als die sporters telkens hetzelfde programma afdraaien, met evenveel sets, reps en gewicht. Creatine werkt in die studies alleen als de sporters intensiever gaan trainen, en meer gewicht gebruiken of meer reps maken.
"The potential benefits of creatine supplementation are not due to a direct effect on muscle but rather to an enhanced ability to train", besluiten de onderzoekers.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken