Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Insulineversterkers       Onzinnig & verdacht       Creatine       Aminozuren    

1 2 - 1 1 - 2 0 0 9

  D-Pinitol voegt niks toe aan creatine (J Strength Cond Res. 2009 Oct 24. [Epub ahead of print].)

In nogal wat designer-creatines stoppen fabrikanten de insulineversterker D-pinitol of 3-O-methyl-chiro-inositol. [Structuurformule hieronder] Binnenkort publiceren Amerikaanse sportwetenschappers in de Journal of Strength and Conditioning Research een studie die in twijfel trekt of die creatines beter werken dan gewone creatine. In dat onderzoek doen krachtsporters het juist minder goed als ze behalve creatine ook D-pinitol slikken.

D-Pinitol voegt niks toe aan creatine

D-Pinitol voegt niks toe aan creatine
In bonen, noten en granen zit een grote groep analogen van inositol. Het lichaam maakt die stoffen ook. Ze spelen een rol in de signaaloverdracht van hormonen en neurotransmitters naar cellen.

Tot die analogen behoort D-pinitol. De supplementenindustrie is er smoorverliefd op sinds onderzoekers in 2001 aantoonden dat spiercellen meer creatine opnemen als de creatinegebruikers ook dagelijks een gram D-pinitol slikken. Het betreffende onderzoek laat trouwens ook zien dat een tweevoudige dosis D-pinitol niet meer werkt.

De theorie achter de versterkende werking van D-pinitol op die van creatine is dat spiercellen beter creatine opnemen als ze onder invloed van insuline ook suikers opnemen. D-Pinitol zou de spiercellen beter laten luisteren naar insuline. Op basis van de eerste studies hadden wij, de zeikerige samenstellers van dit door supplementenfabrikanten alom verachte webmagazijn, al het donkerbruine vermoeden dat D-pinitol alleen onder specifieke omstandigheden de insuline-signaalwerking in spiercellen stimuleert. Onder andere omstandigheden remt D-pinitol die signaalwerking, zo vermoedden wij.

Dat dubbelzinnige effect van D-pinitol in de eerste studies heeft de industrie er niet van weerhouden D-pinitol te stoppen in producten als Neovar. Die zouden beter moeten werken dan gewone creatine. Nou moet je eerlijkheidshalve opmerken dat in producten als Neovar nog veel meer toevoegingen zitten dan D-pinitol. De Amerikanen hebben die complexere cocktails niet onderzocht. Ze hebben alleen gekeken naar creatine en D-pinitol.

De onderzoekers gaven 12 jonge recreatieve bodybuilders zakjes met 4.5 gram creatine en 0.5 gram D-pinitol. Een even grote groep bodybuilders kreeg zakjes met alleen creatine. Vijf dagen lang gebruikten de bodybuilders 4 zakjes per dag, daarna eentje. Na 4 weken keken de onderzoekers hoe de proefpersonen op de supplementen hadden gereageerd. Hieronder zie je het effect op de hoeveelheid creatine die de sporters gedurende de eerste vier dagen van de proef konden vasthouden.


D-Pinitol voegt niks toe aan creatine


CR = creatinegroep; CRP = creatine+D-pinitolgroep.

D-Pinitol verhoogde de creatineretentie praktisch niet. Geen wonder, als je bedenkt dat in eerdere studies een dosis van 2 gram ook niet werkte.

Na vier weken was in beide groepen de vetvrije massa toegenomen. In de groep die alleen creatine had gebruikt was de toename echter groter dan in de groep die de combinatie creatine en D-pinitol had geslikt.


D-Pinitol voegt niks toe aan creatine


De combinatie D-pinitol en creatine werkt dus niet. Weer een kruisje erbij op het creatinekerkhof.

'Creatine Ethyl Ester kan helemaal niet werken' (30-8-2009)
Creatinepyruvaat werkt beter dan creatinecitraat (4-8-2009)
GePEGyleerd creatine valt tegen (25-4-2009)

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken