Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Sensatie       Psychologie       Seks       Depressie    

2 6 - 1 1 - 2 0 0 8

  De antidepressieve werking van sperma (Arch Sex Behav. 2002 Jun;31(3):289-93.)
In 2002 publiceerde de Archives of Sexual Behavior een studie die te weird was om waar te zijn. Reden voor ons om hem nog eens op te zoeken, en ons te verdiepen in de vermeende antidepressieve en blijmakende werking van sperma.
Psychologen van de universiteit van Albany, New York ondervroegen driehonderd studentes over hun seksuele gewoonten, en bepaalden met een psychologische test hoeveel verschijnselen van depressiviteit de steudenten vertoonden. De test die de psychologen gebruikten was de Beck Depression Inventory. Hoe hoger je op die test scoort, des te depressiever ben je. Haal je een score van zeventien, dan beschouwen psychologen je als "mild depressief".
De psychologen vonden een verband tussen seks en depressiviteit. Studentes die geen seks hadden waren minder blij dan studentes die "het" wel deden. En toen de psychologen de seksueel-actieve studentes uitsplitsten aan de hand van hun manier van anticonceptie, bleek dat de studentes die geen condoom gebruikten stukken blijer waren dan de rest. Dat zie je hieronder.


De antidepressieve werking van sperma


De allerblijste studentes kwam geregeld in contact met zaad. De onderzekers speculeren dat stoffen in sperma via de vagina het lichaam van de studentes binnendringen en daar - op wat voor manier dan ook - blijmakende processen opstarten. Welke stoffen dat zijn, daarover maken de psychologen je niet veel wijzer. Ze baseren hun theorie op literatuur over de opname van hormonen en prostaglandines via de vagina. Die literatuur is overigens niet altijd even overtuigend.
De antidepressieve werking van sperma
Het statistisch verband was niet erg sterk. Dat de psychologen hun bevindingen toch hebben kunnen publiceren kwam omdat ze nog een aanwijzing vonden voor de antidepressieve werking van zaad.
Toen de psychologen de vrouwen vroegen of ze wel eens hadden geprobeerd zelfmoord te plegen, antwoordde veertien procent van de studentes die geen seks hadden "ja". Bij de studentes die meestal condooms gebruikten was dat met dertien procent het geval. Van de studentes die seks zonder condooms hadden had "slechts" vijf procent wel eens een zelfmoordpoging gedaan.
[Hum. Ligt het aan ons, of zijn die percentages onwaarschijnlijk hoog?]
Dat sperma een psychologische invloed op het gedrag van vrouwen heeft is in de jaren tachtig wel eens geopperd. [Med Hypotheses. 1986 Jun;20(2):221-31.] In sperma zouden dertien prostaglandines en hormonen als FSH, LH en testosteron zitten, in concentraties die hoog genoeg zijn om vrouwen van hun man te laten houden.
Tuurlijk.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken