Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Plantaardige eiwitten       Eiwitten       Kankerpreventie       Prostaatkanker    

1 5 - 1 1 - 2 0 0 7

  Dierstudie: low carb-dieet beschermt tegen prostaatkanker (Prostate. 2007 Nov 12; [Epub ahead of print].)
Injecteer je muizen met dodelijke prostaatkankercellen, dan hangt het van hun dieet af hoe lang ze nog in leven blijven. Een low carb-dieet verlengt de levensduur. Dat schrijven Amerikaanse kankeronderzoekers in een artikel dat binnenkort verschijnt in The Prostate.
De onderzoekers gaven drie groepen proefdieren elk een ander dieet. Een groep kreeg een westers dieet, dat voor veertig procent bestond uit vet, voor 44 procent uit koolhydraten en voor zestien procent uit eiwitten. Een tweede groep muizen kreeg een low fat-dieet, dat voor twaalf procent uit vetten bestond, voor 72 procent uit koolhydraten en voor zestien procent uit eiwitten. Een derde groep muizen kreeg tenslotte een low carb-dieet, dat voor 84 procent uit vetten bestond en voor zestien procent uit eiwitten.
Halverwege het experiment gebeurde er iets merkwaardigs. Hoewel de muizen in de low carb-groep evenveel calorietjes aten dan de muizen in de andere groepen vielen ze af. Ze verloren vijftien procent van hun lichaamsgewicht. Daarom besloten de onderzoekers de dieren in die groep bij te voeren, zodat ze net zo zwaar bleven als de andere dieren.
De tumoren groeiden bij de low carb-groep het langzaamst. Dat zie je in de figuur hieronder. NCKD staat voor No-Carbohydrate Ketogenic Diet.

Dierstudie: low carb-dieet beschermt tegen prostaatkanker

De dieren in de low carb-groep overleefden langer dan de dieren in de andere groepen. Hoe meer ketonen - afbraakproducten van vetten, een merker voor de mate waarin het lichaam vetten gebruikt als brandstof - de onderzoekers in hun bloed vonden, des te langer hielden de muizen het uit.

Dierstudie: low carb-dieet beschermt tegen prostaatkanker

In de meeste proeven beschermt een low fat-dieet beter tegen kanker dan een westers dieet. In dit onderzoek niet. Dat komt misschien doordat de onderzoekers hun dieren voornamelijk verzadigde dierlijke vetten gaven, en geen plantaardige vetten als maiskiemolie of zonnebloemolie. Die zouden de groei van tumoren wel eens kunnen bevorderen.
Het mechanisme achter de kankerremmende werking van het low carb-dieet wordt de onderzoekers niet duidelijk. De IGF-1-spiegel in de low-carb-dieren daalt ten opzichte van de andere groepen, maar de concentratie van het bindingseiwit IGF-BP-3 - het eiwit dat de bioactiviteit van IGF-1 intact laat - stijgt. De insulinespiegel daalt, maar de glucosespiegel in de dieren is - doordat de onderzoekers ze bijvoerden - verhoogd.
Dat is relevant, want kankercellen verbruiken meer glucose dan andere cellen.
De onderzoekers weten wel dat een low carb-dieet beschermt tegen kanker. Het werkt zelfs beter dan uit de proef blijkt. Hadden de onderzoekers de muizen niet bijgevoerd, dan was de beschermende werking van het low carb-dieet waarschijnlijk nog beter geweest, denken ze. Niet alleen omdat daardoor de suikerspiegel in de dieren was gedaald, maar ook omdat calorische restrictie kankerremmend werkt.

1 4 - 1 1 - 2 0 0 7

  Kopzorgen over voedselprijzen (Reed 24-10-2007) [Offline]
De tijden dat allerlei voedingsmiddelen voor lage prijzen in de winkels liggen zijn bijna afgelopen - en dat gaat de van eiwitten afhankelijke krachtsport merken. De prijzen van eiwitpoeder zijn al fors gestegen, en als je het nieuws in de gaten houdt, dan weet je: dit is nog maar het begin.
De prijzen van voedingsmiddelen stijgen, en ze stijgen snel.
In augustus verhoogden de supermarkten de prijzen van voedingsmiddelen. [Reed 20-08-2007] In Nederland ziet het CBS de stijgende voedselprijzen al terug in de economsiche statistieken. De inflatie in oktober is 0,3 procent hoger dan in september, en CBS schrijft dat toe aan de gestegen voedselprijzen. [Reed 09-11-2007]
Waarschijnlijk grijpen vooral de sterke merken de stijgingen aan om hun prijzen een beetje extra op te schroeven, en zo meer winst te maken. [Reed 06-11-2007] Maar als je denkt dat er verder niets aan de hand is, zit je ernaast.
In het Europarlement worden politici ongerust over de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt, en roepen op om de aanvoer van grondstoffen te verhogen. "Jarenlang hadden we overschotten", zegt de Britse conservatief Neil Parish. "Maar nu moeten we alles aangrijpen om extra graan en melk in Europa te krijgen".
Het voedselsysteem koerst af op een crisis. Er leven miljarden, steeds rijker wordende mensen op deze wereldbol en het is nog maar de vraag hoe lang de door ons overbelaste aardkloot die nog kan voeden. Als we blijven leven zoals we dat nu doen, vreest Nutreco-topman Wout Dekker, niet lang meer. [Reed 20-02-2007]
Landbouwwetenschappers als Louise Fresco en Rudy Rabbinge vinden dat de Nutreco-topman overdrijft. Volgens hun modellen valt het allemaal nog wel mee. Omdat Fresco en Rabbinge hoog aangeschreven staan, geloven de ministeries hen, en leggen ze de boodschap van Dekker naast zich neer. En doen ze voorlopig niets. Toch zou de overheid eigenlijk een deltaplan moeten gaan maken om de komende voedselschaarste op te vangen.
De modellen van Fresco en Rabbinge houden geen rekening met de verschuiving in het Westerse consumptiepatroon, die de Nutreco ongetwijfeld al lang uitvoerig gedocumenteerd heeft: we gaan meer eiwitten consumeren. Vetzucht is een groeiend probleem, en mensen zijn op zoek naar iets wat daartegen werkt. Atkins heeft laten zien hoe effectief een dieet met meer eiwitten kan zijn, en die boodschap begint nu door te dringen bij wetenschappers en consumenten. Maar de productie van dierlijke eiwitten vraagt beduidend meer van het ecosysteem dan die van koolhydraten en vetten. Enig idee wat er gaat gebeuren als iedereen die nu tobt met afslankdieetjes het Stone Age Diet ontdekt?
Onderzoekers melden daarnaast de opkomst van nieuwe dierziekten die ons productiesysteem volledig plat kunnen leggen. De onderzoekers maken zich vooral zorgen over het vogelgriepvirus, dat maar blijft muteren. Dierziekten slaan tegenwoordig mondiaal toe. Een virulente strain kan een sector wereldwijd ontwrichten.
Onze voedselproductie is kwetsbaar geworden.
Kwetsbaarder dan we willen beseffen.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken