Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Anabolen & studies       Anabolen & risico's       Vitamine C       Prostaatbeschermers    

Animal study: vitamin C protects prostate of steroids users

0 3 - 0 9 - 2 0 0 9

  Dierstudie: vitamine C beschermt prostaat anabolengebruikers (J Nutr Biochem. 2009 Aug 26. [Epub ahead of print].)

Een dagelijkse dosis van 1 tot anderhalve gram vitamine C [structuurformule hieronder] beschermt anabolengebruikers misschien tegen prostaatkanker. Lagere doses zouden de prostaat van niet-gebruikers kunnen beschermen. Dat concluderen onderzoekers van Seoul National University College of Medicine uit proeven op ratten. Hun artikel verschijnt binnenkort in de Journal of Nutritional Biochemistry.

Vitamine C
De reden dat de Koreanen onderzochten of vitamine C het ongewenste effect van testosteron op de prostaat opheft is theoretisch van aard. Volgens nieuwe inzichten groeit de prostaat doordat de cellen onder invloed van androgenen meer van de transcriptiefactor HIF-1alpha aanmaken. Daardoor neemt de aanmaak toe van VEGF, een hormoon dat de aanleg van nieuwe bloedvaten stimuleert. Als de prostaat groeit, en prostaatcellen zich gaan delen, groeit de kansdat er foutjes in het erfelijk materiaal van de cellen sluipen. Daardoor kunnen kankercellen ontstaan.

HIF-1alpha wordt gedeactiveerd door HIF-1-prolylhydroxylases. Die enzymen werken harder als er meer vitamine C in de cel aanwezig is.

Omdat theorie nog geen bewijs is, injecteerden de onderzoekers ratten met testosteron [T]. De dosis was 10 mg/kg/dag. Sommige ratten kregen daarnaast ook een dosis vitamine C [T+VC]. Een controlegroep kreeg helemaal niks [C]. Hieronder zie je dat testosteron de aanmaak van het prostaatkankereiwit PSA verhoogt - en dat vitamine C die verhoogde aanmaak reduceert. Hoe meer PSA mannen in hun bloed hebben, hoe groter de kans op prostaatkanker.


Dierstudie: vitamine C beschermt prostaat anabolengebruikers


Na vier weken toediening zagen de onderzoekers dat de vitamine de groei van de prostaat had verminderd. Het effect was merkbaar, maar viel ook een beetje tegen.

De linkerprostaat hieronder komt uit een C-rat, de middelste uit een T-rat en de rechterprostaat is afkomstig uit een T+VC-rat. De onderzoekers vermoeden dat langdurigere toediening dan de vier weken die het experiment in beslag nam een groter remmend effect zal hebben.


Dierstudie: vitamine C beschermt prostaat anabolengebruikers


De ratten in de T-groep waren, precies zoals de theorie dat voorspelt, meer HIF-1alpha gaan aanmaken. De toevoeging van vitamine C verzachtte dat effect.


Dierstudie: vitamine C beschermt prostaat anabolengebruikers


Vitamine C werkt vooral via het enzym PHD2, ontdekten de Koreanen verder.

De Koreanen denken dat hun ontdekking verklaart waarom in epidemiologische studies mannen die via hun voeding veel groenten en fruit consumeren minder vaak prostaatkanker krijgen. Ze denken ook dat hun studie interessant is voor artsen die prostaatkanker bestrijden, omdat hij laat zien dat hoge doses vitamine C prostaatkanker kunnen helpen bestrijden. Wijzelf dachten meteen aan sommige lezertjes van deze website, die om wat voor reden dan ook rondlopen met een verhoogde androgeenspiegel.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken