Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Testosteron & leefstijl       Testosteron & supplementen       Eieren       Horror & sensatie    

0 3 - 1 2 - 2 0 0 6

Dioxines uit eieren verlagen testosteronspiegel

Hoe meer eieren je eet, des te lager is je testosteronspiegel. De vetten in eierdooiers bevatten dioxines en PCB's die de aanmaak van testosteron verminderen. Ook de hoeveelheid zaadvloeistof loopt, naarmate je consumptie van eierdooiers hoger is, verder terug.

Dat ontdekten onderzoekers uit het Belgische Gent die honderd mannen uit de regio Antwerpen onderzochten. De mannen waren tussen de twintig en veertig jaar oud. De onderzoekers wilden weten of er een verband was tussen de hoeveelheid dioxine-achtige stoffen in het bloed van de mannen, hun testosteron en vooral de kwaliteit van hun sperma.

Sinds de jaren negentig vermindert de uitstoot van dioxine-achtige stoffen, maar toch blijft de blootstelling hoog. De dioxine-crises, zoals de ramp van 1999, dragen daar hun steentje aan bij. Omdat dioxine-achtige stoffen moeilijk afbreken, hopen ze zich op in het lichaam. Dat bleek ook uit het Gentse onderzoek. Naarmate de mannen ouder waren, hadden ze meer dioxine-achtige stoffen in hun bloed. Hoe ouder de mannen waren, hoe lager was bovendien hun testosteron.

Met statistiek plukten de Gentenaren het effect van leeftijd en dioxine-achtige stoffen uit elkaar, en ontdekten dat die stoffen het totale testosteron en het vrije testosteron verlaagden. Op de kwaliteit en de hoeveelheid van de zaadcellen waren de dioxines en PCB's niet van invloed, wel op de hoeveelheid zaadvocht.


Dioxines uit eieren verlagen testosteronspiegel


Toen de onderzoekers de mannen ondervroegen over hun eetgewoonten, ontdekten ze een verband tussen de consumptie van twee voedingsmiddelen waarin dioxine-achtige stoffen zitten: eieren en vis. Vooral eieren en gerechten waarin hele eieren waren verwerkt waren een factor.


Dioxines uit eieren verlagen testosteronspiegel


Hoe sterk het directe verband is tussen de consumptie van eieren en vis enerzijds en testosteron anderzijds hebben de Belgen niet onderzocht.

Dit onderzoek, aldus het stuk, zegt vooral iets over de Belgische toestand. "The Belgian population has historically been exposed to higher levels of dioxins and PCBs than many other Western populations", schrijven de Gentenaren. "The surprising significant role of egg consumption suggests a possible relationship with the January 1999 Belgian PCB and dioxin incident."

Hoe de dioxine-achtige stoffen de androgeenspiegel verlagen hebben de Belgen niet onderzocht. Uit de literatuur halen ze wel een paar dierstudies aan, waaruit blijkt dat de schadelijke componenten de receptoren van het stuurhormoon LH saboteren. Dat doen de stoffen ook met een enzym dat nodig is voor de omzetting van cholesterol in testosteron.

Overigens was bij de onderzochte mannen de hoeveelheid zaadcellen lager dan elders in Europa. Met dioxines en PCB's heeft dat echter niets te maken. Er speelt nog een ander probleem, vrezen de Gentenaren. En dat zou wel eens een serieus probleem kunnen zijn.

"Further research should elucidate whether similar values are found in a sample from the general population, and thus if men in Flanders are among those with the lowest sperm quality in Europe."

Dhooge W, van Larebeke N, Koppen G, Nelen V, Schoeters G, Vlietinck R, Kaufman JM, Comhaire F. Serum Dioxin-like Activity Is Associated with Reproductive Parameters in Young Men from the General Flemish Population. Environ Health Perspect. 2006 Nov;114(11):1670-6. [Link]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken