Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Breinboosters       Visolie       Levensverlenging       Dementie & Alzheimer    

3 1 - 0 5 - 2 0 0 7

  Drie manieren om dementie en Alzheimer te voorkomen (Thesis Wageningen University, 2007)
Leefstijl kan de kans op dementie verminderen en de ziekte van Alzheimer helpen voorkomen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van een Wageningse promovenda. Boukje de Gelder, werkzaam bij RIVM, volgde duizend oudere mannen en ontdekte dat huwelijk, intensieve lichaamsbeweging en visvetzuren de hersenen beschermen tegen aftakeling.
Hieronder zie je bijvoorbeeld het effect van het wel of niet eten van vis op de mentale veroudering. De eerste meting dateert uit 1990. De mannen waren toen tussen de negentig en zeventig jaar oud.

Vier manieren om dementie en Alzheimer te voorkomen

Als de onderzoekers bovendien kijken naar de hoeveelheid visvetzuren DHA en EPA die de mannen consumeren, dan ontstaat de onderstaande tabel. Zoals je rechtsonder kunt zien, is de cognitieve verslechtering in de groep met de hoogste inname nul. De mannen lijken zelfs ietsiepietsie beter te gaan functioneren.

Vier manieren om dementie en Alzheimer te voorkomen

Iets soortgelijks vonden de onderzoekers toen ze keken hoe vaak en hoe intensief de mannen bewogen. Vooral intensiteit was een factor. Hoe intensiever de mannen zich inspanden, des te geringer was hun cognitieve achteruitgang.
In de figuur hieronder staat het stippellijntje voor de mannen die minder intensief gingen bewegen tussen 1990 en 1995. De doorgetrokken lijn staat voor mannen die hun bewegingsintensiteit op peil hielden. En het lijntje dat afwisselend uit stippeltjes en een doortrokken streepjes bestaat staat voor mannen die hun bewegingsintensiteit juist verhoogden.

Vier manieren om dementie en Alzheimer te voorkomen

Ook het samenleven met een partner vertraagt tenslotte het proces van aftakeling.
Je vraagt je onwillekeurig af: wat gebeurt er met ouderen die a. getrouwd zijn, b. veel visvetzuren binnenkrijgen en c. gaan trainen met gewichten? Die moeten haast wel elk jaar mentaal een beetje beter worden.
Kan niet anders.

0 6 - 0 6 - 2 0 0 7

  Verbinding in woestijnstruik verlengt het leven (Science Daily June 4, 2007)
Het stofje heet nordihydroguaiaretic acid, maar je mag het afkorten tot NDGA. Het is een verbinding die voorkomt in de woestijnstruik Larrea tridentata of, zoals de Amerikanen hem noemen, de creosote bush. En het zou wel eens de eerste verbinding kunnen zijn die daadwerkelijk het leven verlengt.
Dat vertelde Richard Miller van Michigan University tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Aging Association.
NDGA
Miller test NDGA uit op muizen voor het National Institute on Aging.
Merkwaardig genoeg werkt de verbinding, die Indiaanse kruidengenezers waarschijnlijk ook al in een ruwe vorm gebruikten, alleen bij mannelijke muizen. Bij hen verlengde de stof de mediaan van de levensduur. Het National Institute on Aging laat dezelfde proeven uitvoeren door twee andere onderzoeksgroepen. Uit die experimenten blijkt ook dat NDGA levensverlengend werkt. Dat heeft nog geen enkele verbinding gepresteerd, aldus Miller.
Waarom NDGA bij vrouwelijke dieren niets doet is niet bekend.
Miller vindt overigens dat mensen beter nog geen NDGA kunnen gebruiken. "Even if this agent turns out to be good for mice, it won't be possible to tell without careful studies of humans whether NDGA is beneficial, useless, or harmful to people", zegt hij. "Occasionally, something that is harmless in mice turns out to be highly toxic for people."
Kankeronderzoekers kennen NDGA als een remmer van IGF-1. De verbinding zorgt ervoor dat het complex van IGF-1 en zijn receptor hun signaal niet meer kunnen doorgeven aan de cel. [J Cell Biochem. 2007 May 7; [Epub ahead of print].]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken