Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Longevity & leefstijl       Langer leven & suppletie       Horror & sensatie       Onzinnig & verdacht    

0 2 - 1 2 - 2 0 0 8

  Eerder dood met light (Prev Med. 2007 Apr;44(4):305-10.)
Light-frisdrank is niet gezond. Dat concluderen epidemiologen van van de University of Southern California uit een onderzoek onder veertienduizend ouderen. Hoe meer glazen light de ouderen dronken, hoe eerder ze overleden.
De Amerikanen analyseerden de gegevens van veertienduizend zeventigers, die sinds 1981 in een Californische retirement community woonden. Ze hielden 23 jaar achtereen bij wanneer de ouderen overleden. Die gegevens brachten ze vervolgens in verband met de antwoorden op een vragenlijst die de ouderen moesten invullen over hun leefgewoonten.
In hun publicatie die in 2007 verscheen in Preventive Medicine keken de onderzoekers naar het effect van niet-alcoholische dranken op sterfte. Daar komt eerlijk gezegd weinig uit, zie je hieronder.


Eerder dood met light


Groene thee, een favoriet onder epidemiologen, doet weinig. Koffie heeft een mild positief effect. Koffie zonder cafeïne beschermt zeker, koffie met het opwekkende cafeïne er nog in beschermt bij een geringe inname.
Wat wel opvalt is het negatieve gezondheidseffect van light-frisdrank, die van cola voorop.
Nou veranderen mensen vaak hun leefgewoonten als ze ziek zijn. Ze gaan gezonder leven. Daardoor kunnen gezonde leefgewoonten in epidemiologische studies ineens gaan correleren met sterfte en ziekte. Hieronder hebben de onderzoekers geprobeerd om dat effect weg te filteren door alleen de gegevevens te gebruiken van ouderen die, toen ze de vragenlijst invulden, nog gezond waren.


Eerder dood met light


De milde inname van cafeïne beschermt nog steeds, en light-frisdrank is nog steeds een beetje ongezond. Waarom light-fris de sterftekans verhoogt weten de onderzoekers niet. "The increased death risk with consumption of artificially sweetened, but not sugar-sweetened, soft drinks suggests an effect of the sweetener rather than other components of the soft drinks", schrijven de Californiërs. "However, residual confounding remains an alternative explanation."
Dat klinkt slapjes, maar da's logisch. De gevonden verbanden zijn dat ook. Een epidemioloog zal er niet van wakker liggen.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken