Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Voeding & krachttraining       Longevity     Hart & Bloedvaten   Hart & bloedvaten     Eieren niet slecht voor hart   Eiwitten    

2 1 - 1 1 - 2 0 0 7

  Eitje per dag verhoogt je kans op een hartinfarct met twee procent (Am J Clin Nutr. 2001 May;73(5):885-91.)
Als je populaire wetenschappelijke stukjes mag geloven kun je zoveel cholesterol eten als je wilt. Krachtsporters hebben die publicaties aangegrepen als excuus om de dooiers uit gekookte eitjes niet meer weg te knikkeren, maar met het eiwit te verorberen. Als je een paar eitjes per dag eet, dan kan dat prima, maar als je een paar dozen per dag soldaat maakt, dan niet.
Dat blijkt uit een al wat oudere Wageningse meta-analyse. Een eitje per dag verhoogt je kans op een hartinfarct met 2,1 procent. Twee eitjes per dag verhogen je kans met 4,2 procent. Enzovoorts.
De Wageningers gooiden de gegevens uit twee dozijn studies bijelkaar. In die studies hadden onderzoekers proefpersonen eieren gevoerd en vervolgens gekeken wat de ei-consumptie deed met de concentratie cholesterol in het lichaam. Een heel ei, dus inclusief de dooier, bevat tweehonderd milligram cholesterol.
Voedingscholesterol verhoogt 'het goede cholesterol' HDL in het lichaam, bleek uit de analyse. Da's positief. In epidemiologische studies beschermt HDL tegen hartinfarcten.

Eitje per dag verhoogt je kans op een hartinfarct met twee procent

Maar 'het slechte cholesterol' LDL steeg sterker toen de proefpersonen meer eierdooiers aten. En da's niet goed. Hoe hoger je LDL, des te groter is je kans op een hartinfarct.
Hieronder zie je hoe de verhouding tussen totaal cholesterol en HDL stijgt. Als die verhouding nou zou dalen, dan was er helemaal niks mis met eieren. Maar dat doet hij niet. De verhouding stijgt.

Eitje per dag verhoogt je kans op een hartinfarct met twee procent

Het bovenste lijntje in de grafiek is gebaseerd op de gegevens uit de studies die de Wageningers goedkeurden. Er waren ook een stel studies waarover de Wageningers hun vragen hadden. Op basis van de gegevens uit die studies maakten de onderzoekers de onderste curve in de grafiek.
In beide gevallen is de strekking duidelijk: eet je meer cholesterol uit eitjes, dan verslechtert je cholesterolspiegel. Een beetje.
"Consuming one additional egg daily will increase the ratio of total to HDL-cholesterol concentrations by 0.040 units", schrijven de onderzoekers, "which would imply an increase in the risk of myocardial infarction of 2.1 per cent. Therefore, the advice to limit the consumption of eggs and other foods rich in dietary cholesterol may still be important in the prevention of coronary heart disease."

0 3 - 1 2 - 2 0 0 7

  Kankermuis laat zien waarom we foliumzuur in brood kunnen missen als kiespijn (Science Daily Dec. 2, 2007) Theoretisch-medisch onderzoek dat onderbouwt waarom kritische voedingswetenschappers zo huiverig zijn voor de plannen van de Nederlandse overheid om foliumzuur in brood te stoppen.
Onderzoekers van het Whitehead Institute for Biomedical Research deden proeven met een muis die verdraaid makkelijk darmkanker krijgt. De onderzoekers ver-gen-sleutelden de muis tot vier nieuwe muistypes, die elk een ander enzym hadden dat in de cellen zorgt voor het methyleren van genen. Bij het ene type werkte het enzym slecht, bij het andere type goed, en bij weer een ander type heeeeeeel erg goed.
Als je methylgroepen aan DNA plakt, kun je genen uit zetten. Te weinig methylering betekent dikwijls een verhoogde kans op kanker - teveel ook, blijkens de dierproeven van eerste onderzoeker Heinz Linhart. "Hypermethylation boosted the number of intestinal tumors by 60-100 percent and significantly increased the average size of microscopic early-stage tumors."
"We found that key tumor-suppressor genes in certain DNA regions were silenced months before tumors appear", aldus Linhart.
Foliumzuur is in het lichaam een methyldonor. Het zorgt ervoor dat cellen meer methylgroepen tot hun beschikking krijgen. Hoewel de gemiddelde Nederlander via zijn voeding weinig foliumzuur binnenkrijgt vrezen onderzoekers dat verrijking er onherroepelijk toe zal leiden dat sommige consumenten meer foliumzuur binnenkrijgen dan goed voor ze is.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken