Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Psychologie       Langer leven & psychologie     Levensverlenging & Leefstijl  Langer leven & leefstijl     Levensverlenging & Supplementen  Langer leven & supplementen    

1 1 - 0 5 - 2 0 0 8

  Expressieve, open en zorgvuldige mensen leven langer (Am J Geriatr Psychiatry. 2008 May;16(5):399-405.)
Nieuwsgierige mensen die zich graag uiten en hun leven op orde hebben leven langer. Dat ontdekten Japanse gerontologen die de persoonlijkheid van twaalfhonderd zelfstandig wonende 65-plussers in kaart brachten en vervolgens vijf jaar achtereen volgden.
Psychologen meten je persoonlijkheid aan de hand van de Big Five. Ze bepalen je score op vijf fundamentele karaktereigenschappen. Van elk van die eigenschappen hebben onderzoekers wel eens gedacht dat ze meebepalen hoe oud je kunt worden.
De onderzoekers, verbonden aan het Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, vermoedden bijvoorbeeld dat de mate waarin je jezelf uit [extraversie versus introversie] zo'n factor is. Extraverte mensen hebben een positiever zelfbeeld en zijn optimistischer - op zich al levensverlengende eigenschappen - en raken waarschijnlijk makkelijker stress kwijt.
Vriendelijke mensen [vriendelijkheid versus vijandigheid] hebben meer vrienden en kennissen. Daarom zouden ze langer kunnen leven, want een uitgebreid vriendennetwerk verlengt de levensduur. Een derde schaal binnen de Grote Vijf is zorgvuldigheid [zorgvuldigheid versus laksheid]. Zorgvuldige mensen hebben zichzelf onder controle, hebben zelfdiscipline en regelen hun zaakjes. Zorgvuldige mensen letten op hun gewicht, sporten frequent en stoppen met roken. Dus leven ze langer.
Eigenschap nummer vier is emotionele stabiliteit [stabiliteit versus neuroticisme]. Stabiele mensen kunnen een stootje hebben, neurotische mensen tobben veel en raken uit hun evenwicht als ze de dingen anders gaan dan gewoonlijk. Stabiele mensen hebben minder last van stress en zouden dus wel eens langer kunnen leven, denken psychologen. Aan de andere kant gaan onzekere mensen sneller naar de dokter, en zullen ze minder makkelijk worden verrast door een kanker die zich al tien jaar door hun lichaam aan het verspreiden is.
Het laatste onderdeel van de Big Five is tenslotte openheid [openheid versus geslotenheid]. Open mensen hongeren naar nieuwe kennis en ervaringen en zijn creatief. Ze zullen sneller nieuwe inzichten in hun levensstijl verwerken, en worden daardoor misschien gezonder oud.
Goed. Tot zover de theorie.
Welke karaktereigenschappen volgens de Japanse studie in het echt levensverlengend of -verkortend werken zie je hieronder. De onderzoekers verdeelden hun ouderen per eigenschap in tertielen. [Bijvoorbeeld: beetje neurotisch - gemiddeld neurotisch - stabiel] Daarna berekenden de Japanners per tertiel de sterftekans.

Expressieve, open en zorgvuldige mensen leven langer

Uit de tabel blijkt dat emotionele stabiliteit geen factor is die meebepaalt hoe lang je leeft. Van belang is ook niet hoe aardig je bent.
Wel relevant is hoe zorgvuldig je bent. Hoe zorgvuldiger, des te langer leef je. Ook zeer extraverte mensen leven langer, net als mensen die gemiddeld open staan voor nieuwe ervaringen en inzichten.
De onderzoekers denken dat hun studie artsen vertelt welke ouderen een steuntje in de rug nodig hebben. Die ouderen kunnen hun levensverkortende karaktereigenschappen misschien compenseren door hun gedrag aan te passen.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken