Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Vergeten anabolen       Kankerpreventie       Anabolen & studies       Anabolen & risico's    

0 7 - 0 9 - 2 0 0 7

  Hoe genotoxisch zijn testosteron, trenbolon en THG? (Arch Toxicol. 2007 Sep 1; [Epub ahead of print].)
"It cannot be ruled out that THG presents a genotoxic hazard on a chromosomal level under conditions of its current misuse in sports". Dat concluderen Duitse toxicologen die trenbolon, testosteron en het designeranabool THG - hun structuurformules zie je op de figuur onderaan deze pagina - met elkaar hebben vergeleken.
De Duitsers deden proeven met longcellen uit hamsters in reageerbuizen, V79-cellen. Toxicologen gebruiken die graag als ze willen onderzoeken of verbindingen het DNA aantasten.
In hoge concentraties doodden THG en trenbolon de cellen. In nog hogere concentraties deed testosteron dat ook.

Hoe genotoxisch zijn testosteron, trenbolon en THG?

De onderzoekers bekeken ook het ontstaan van micronuclei in de cellen als ze werden blootgesteld aan de drie anabole hormonen.
Als cellen delen zoals het hoort, krijg je twee nieuwe cellen die elk een kopie van het erfelijk materiaal bevatten. Als het proces - de mitose - scheef gaat, krijg je cellen met een micronucleus: een kleine extra celkern, die ook erfelijk materiaal bevat. Stoffen die het ontstaan van microcelkernen in de hand werken, kunnen het erfelijk materiaal beschadigen. Ze zijn genotoxisch. Lang niet alle genotoxische stoffen zijn kankerverwekkend.
De figuur hieronder vertelt hoe bij oplopende concentraties trenbolon, THG en testosteron het aantal cellen met microcelkernen verhogen.

Hoe genotoxisch zijn testosteron, trenbolon en THG?

Testosteron heeft geen effect. Het optreden van de beschadigingen heeft dus niet direct met prikkeling van de androgeenreceptor te maken, zeggen de onderzoekers.
Hoe genotoxisch zijn testosteron, trenbolon en THG?
Trenbolon heeft wel effect, net als THG ook. THG heeft zelfs al effect bij concentraties van drie micromol. Die zijn niet ondenkbaar als je spreekt over chemische sporters.
De onderzoekers verklaren de verschillen uit de chemische structuur van trenbolon en THG. Trenbolon heeft drie dubbele bindingen. Die maken dat het molecuul kan reageren met de sulfhydryl-groepen van cysteine. De tubulin-eiwitten in de cel hebben die groepen nodig om goed te functioneren. Tubulin speelt een sleutelrol bij celdeling.
Dat THG bij lager concentraties toxisch effect heeft dan trenbolon verklaren de onderzoekers uit de 17-alpha-ethylgroep van THG. Die maakt dat het THG-molecuul makkelijker uit de vloeistof naar de cel komt.
Dat trenbolon een graadje schadelijker is dan de industriele informatie en de ondergrondse handboeken vertellen, is al langer bekend. Amerikaanse onderzoekers vonden een paar jaar geleden dat trenbolon in dierproeven de kans op erfelijke afwijkingen verhoogt.
In het anabolenmilieu gaan verhalen over schade aan de dieren en de lever door trenbolon. Goeroes hechten weinig waarde aan die verhalen. Trenbolon heeft geen methylgroep op de C17-alpha-positie, zeggen ze. Die groep maakt anabolen als dianabol of oxymetholone potentieel schadelijk voor de lever. Dus waarom zou trenbolon schadelijk voor de lever zijn? Of voor de nieren?
Die goeroes houden geen rekening met de mogelijkheid dat trenbolon ongewenste effecten kan hebben op celniveau.
Wat THG betreft: de modificaties die bij dat designer-anabool zijn aangebracht lijken de potentieel gevaarlijke eigenschappen van trenbolone te versterken. Het Duitse onderzoek onderstreept dan ook - niet voor de eerste keer - hoe gelijk de toxicoloog Douglas Rollins had, toen hij designersteroiden vergeleek met het levensgevaarlijke MPTP.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken