0

Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Leucine       Krachttraining     HMB  HMB     Aminozuren  Aminozuren    

2 6 - 1 2 - 2 0 0 8

  HMB remt eiwitstofwisseling in dierstudie (Food Chem Toxicol. 2008 Nov 21. [Epub ahead of print].)
Reclame voor beta-hydroxy-beta-methylbutyrate of HMB is het niet, dit Tsjechische onderzoek. De onderzoekers pompten ratten vol met HMB, en bestudeerden vervolgens het effect van het aminozuur op de eiwitstofwisseling. En hoewel de onderzoekers zelf tevreden constateren dat ze met hun dierstudie het werkingsmechanisme van HMB boven water hebben
HMB remt eiwitstofwisseling in dierstudie
gekregen, krabben wij - de samenstellers van dit immer zure webmagazijn - ons verward op ons hoofd.
Welke werking?
De Tsjechen gaven hun proefdieren een infuus met HMB en dienden ze per kilo lichaamsgewicht 0,1 gram HMB toe. Een controlegroep kreeg zout. Daarna wachtten de onderzoekers een dag, en dienden de onderzoekers de ratten de gelabelde aminozuren leucine en fenylalanine toe. Omdat de onderzoekers die aminozuren konden volgen, konden ze het effect bepalen van HMB op de eiwitsynthese en afbraak van eiwit.

HMB remt eiwitstofwisseling in dierstudie

HMB vermindert dus de afbraak van eiwit, maar ook de aanmaak ervan. De hele eiwitstofwisseling gaat door HMB een tandje lager. Hieronder hebben de onderzoekers in verschillende weefsels de fractional rate of protein synthesis bepaald. Overal gaat de eiwitstofwisseling omlaag - behalve in de lever.

HMB remt eiwitstofwisseling in dierstudie

De belangrijkste weg waarlangs spiercellen eiwitten afbreken is via het proteasome, waar het enzym chymotrypsin eiwitten in stukjes knipt. De activiteit van dat enzym, zie je hieronder, gaat door toediening van HMB fors omlaag.

HMB remt eiwitstofwisseling in dierstudie

En daarmee, vermoeden de Tsjechen, hebben ze ontdekt hoe HMB anti-katabool werkt. Tataaa! Goed voor een publicatie in Food and Chemical Toxicology. Maar, zo vragen wij ons af, wat heb je als krachtsporter nou aan een anti-katabool supplement dat ook anabole processen afremt?
Er zijn trouwens studies die aantonen dat wel degelijk HMB werkt. Heel vaak komen ze uit de koker van de makers van HMB. We hebben er moeite mee.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken