0

Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Zitten       Hart & bloedvaten       Levensverlenging & leefstijl       Levensverlenging & supplementen    

0 9 - 0 4 - 2 0 0 9

  Hoe minder je zit, hoe ouder je wordt (Med Sci Sports Exerc. 2009 Apr 3. [Epub ahead of print].)

Naarmate je overdag meer uren zittend doorbrengt is de kans groter dat je komt te overlijden. Als je overdag meer in beweging bent, is je kans op overlijden juist kleiner. Dat maken onderzoekers van het Amerikaanse Pennington Biomedical Research Center op uit een onderzoek onder zeventienduizend mensen.

De onderzoekers gebruikten gegevens van personen die in 1981 mee gingen doen aan een nationaal onderzoek, de Canada Fitness Survey. De deelnemers van de studie waren toen tussen de achttien en negentig jaar oud, en werden dertien jaar gevolgd. Uit die data maken de onderzoekers op dat er direct verband is tussen de hoeveelheid beweging en de sterftekans. Dat verband zie je terug in de figuur van hieronder.


Hoe minder je zit, hoe ouder je wordt


Van de deelnemers die praktisch de gehele dag in beweging waren was na dertien jaar nog 95 procent in leven. Van de deelnemers die overdag praktisch niet bewogen was toen nog tachtig procent in leven.

Hoe zwaarder de mensen waren, des te schadelijker was een zittende leefstijl voor ze. Of, als je het liever andersom wilt horen, hoe zwaarder mensen waren, des te beter was een lichamelijk actieve leefstijl voor ze.


Hoe minder je zit, hoe ouder je wordt


Fysieke activiteit beschermt niet zozeer tegen kanker, maar wel tegen hart- en vaatziekten. Nog groter was het effect op de "overige doodsoorzaken". Die bestaan uit "respiratory diseases", "injuries and violence", "nervous system disorders" en "digestive system disorders".


Hoe minder je zit, hoe ouder je wordt


Volgens de onderzoekers blijkt uit hun studie dat beweging nog een graadje gezonder is dan we al dachten. "Physicians should counsel patients to not only increase their level of physical activity and maintain a normal body weight but to reduce the amount of time they spend being sedentary in general and sitting in particular", concluderen ze.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken