Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Longevity & leefstijl       Vitamines       Vitamine D       Levensverlenging & supplementen    

0 4 - 1 1 - 2 0 0 9

  Hoge vitamine D-spiegel verlengt leven Nederlandse ouderen (Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Nov;71(5):666-72.)

Vitamine D laat je langer leven. Hoe meer vitamine D-moleculen in je bloed ronddobberen, des te kleiner is je kans op een dodelijke hartaanval of een andere fataal cardiovascular event. Dat schrijven Oostenrijkse en Nederlandse onderzoekers deze maand in Clinical Endocrinology. Ze baseren zich op een studie onder 614 Nederlandse oudere mannen en vrouwen, die ze zes jaar hebben gevolgd.

Volgens de meest recente inzichten hebben de meeste bewoners van de Noordelijke sferen van deze planeet minder vitamine D in hun lichaam dan wetenschappers optimaal vinden. We zijn vooral op zonlicht aangewezen om onze huid vitamine D uit precursoren aan te laten maken, maar omdat we praktisch binnenshuis leven ziet onze huid weinig zonlicht meer. Suppletie is een uitkomst. In onze voeding zit eigenlijk niet genoeg vitamine D.

Hoe belangrijk vitamine D is blijkt uit studies onder ouderen. In studies waarin ouderen vitamine D slikken vermindert de sterftekans. Vooral de kans op kanker zou afnemen. In moleculaire studies hebben mensen met een hoge vitamine D-spiegel bovendien jonger DNA - en dus cellen die nog langer kunnen meegaan.

In het Nederlandse Hoorn volgen wetenschappers sinds 1989 enkele duizenden mannen en vrouwen die in 1989 50-75 jaar oud waren. Een paar honderd ouderen uit die groep namen deel aan de studie waarover dit stukje gaat. Op de drempel van de 21ste eeuw bepaalden de onderzoekers hun vitamine D-spiegel, en verdeelden de ouderen op basis daarvan in vier groepen [quartiles, heten die groepen. In het kwartiel met de laagste vitamine D-spiegel hadden de ouderen gemiddeld 31 nmol vitamine D per liter bloed. In het hoogste kwartiel was dat 79 nmol/l.

De kans dat de ouderen in het laagste kwartiel overleden was een factor 2.24 groter dan de kans op sterfte onder de ouderen in de drie hoogste kwartielen. Toen de onderzoekers zoveel mogelijk andere factoren hadden weggepoetst, was dat nog steeds een factor 1.98. Hieronder zie je hoog groot dat effect was.


Hoge vitamine D-spiegel verlengt leven Nederlandse ouderen


Hieronder zie je een soortgelijke figuur. Daarin zie je de kans op overlijden doordat hart en bloedvaten het laten afweten. In het laagste kwartiel was de kans op een dood door een cardiovascular event een factor 4.78 groter dan in de andere kwartielen. Toen de onderzoekers andere factoren hadden weggeveegd, was dat cijfer toegenomen tot 5.38.


Hoge vitamine D-spiegel verlengt leven Nederlandse ouderen


In deze groep beschermt een hoge vitamine D-spiegel vooral hart en bloedvaten, concluderen de onderzoekers. Ze citeren daarbij recent onderzoek waarin een gebrekkige vitamine D-status de bloeddruk verhoogt. Een hoge vitamine D-spiegel remt het renine-angiotensine-systeem.

Voor de vorm merken de onderzoekers nog op dat de lage vitamine D-spiegel misschien het gevolg is van ongezondheid, en niet de veroorzaker daarvan. Maar dat zeggen ze omdat ze zich willen zich indekken. Geloven doen ze het niet.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken