Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Seks       Psychologie       Langer leven       Langer leven & psychologie    

2 0 - 0 8 - 2 0 0 9

  Langdurig huwelijk is levensverlengend (Am J Epidemiol. 2009 Sep 1;170(5):546-55.)

Getrouwd zijn verlengt het leven, en hoe langer je huwelijk standhoudt, hoe geringer is je sterftekans. Dat ontdekten sociologen van de Amerikaanse Duke University toen ze gegevens van de Health and Retirement Study analyseerden. In die studie volgen onderzoekers tienduizend Amerikanen die zijn geboren tussen 1931 en 1941.

Langdurig huwelijk is levensverlengend
Uit eerdere studies was al bekend dat het huwelijk vooral voor mannen gezond is. Na een echtscheiding of de dood van een partner stijgt de sterftekans van de alleenstaande mannen aantoonbaar. Onderzoekers schrijven dat toe aan het feit dat vrouwen beter voor zichzelf zorgen dan mannen, en het feit dat vrouwen een beter sociaal netwerk hebben dan mannen.

De onderzoekers wilden die samenhangen tussen overleving, huwelijk en geslacht wat beter in beeld krijgen, en splitsten hun gegevens daarom wat verder uit dan in de meeste voorgaande studies was gedaan. Zo ontstond de tabel van hieronder. De linkerkolom bevat gegevens over de sterftekans van mannen, de rechterkolom gegevens over vrouwen.


Langdurig huwelijk is levensverlengend


Als mannen scheiden, dan stijgt hun sterftekans met bijna dertig procent. Bij vrouwen is dat ongeveer de helft. Scheiden is ongezonder dan alleen achterblijven na de dood van een partner. Voor mannen tenminste. De sterftekans van vrouwen neemt na de dood van hun partner in de regel niet toe.

Naarmate mannen en vrouwen langer geleden zijn gescheiden, neemt het sterftekans weer af. Hoe kwalijk de gevolgen van echtscheiding ook zijn, uiteindelijk krabbelen ook mannen meestal weer overeind.

Opvallend is ook dat het voor mannen gezonder is om na hun 26ste te trouwen. Vroege huwelijken verhogen de sterftekans. De onderzoekers hebben daarvoor geen verklaring.

De meest robuuste voorspeller van overleving die de onderzoekers konden vinden was echter de tijd dat zowel mannen als vrouwen getrouwd zijn. Hoe langer de duur van een huwelijk, hoe geringer de relatieve kans op sterfte. Huwelijk is net zoiets als sport. Hoe langer je het al doet, hoe gezonder is het.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken