0

Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Duurtraining & cardio       Krachttraining & vrouwen       Krachttraining       Krachttraining & voeding    

2 9 - 1 2 - 2 0 0 9

  Lichte fitnesstraining geen probleem voor zwangere vrouwen (Am J Obstet Gynecol. 2009 Dec;201(6):590.e1-6.)

Ooit vertelden artsen zwangere vrouwen dat ze lichaamsbeweging zoveel mogelijk moesten mijden. Die tijd is voorbij. Nu denken artsen dat lichaamsbeweging goed is voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind - ook al beklemtonen ze dat vrouwen tijdens de laatste maanden van hun zwangerschap intensieve inspanning beter achterwege kunnen laten. Volgens bewegingswetenschappers van de Spaanse Universidad Politecnica de Madrid kunnen zwangere vrouwen echter tot vlak voor de bevalling een licht fitnessprogramma volgen.

Licht fitnessprogramma geen probleem voor zwangere vrouwen
De onderzoekers publiceerden in de American Journal of Obstetrics & Gynecology een experiment waaraan 142 zwangere vrouwen hebben meegewerkt. De helft van de vrouwen was normaliter lichamelijk niet actief, en ook niet tijdens de zwangerschap. De andere helft was normaliter ook niet actief, maar ging gedurende de laatste zeven maanden van de zwangerschap sporten onder begeleiding van een trainer.

Drie keer per week gingen de vrouwen naar een gym, waar ze na een korte warming-up twintig minuten trainden met gewichten van maximaal zo'n 3 kilo. De vrouwen deden abdominal curls, biceps curls, triceps extensions, lateral raises, seated bench press, seated lateral row, lateral leg elevations, knee extensions en leg curls.

"Supine postures and exercises that involved extreme stretching and joint overextension, ballistic movements, jumps, and those types of exercises that are performed on the back were specifically avoided", schrijven de Spanjaarden. "To minimize cardiovascular stress, we specifically instructed participants to avoid the Valsalva maneuver."

Na een cool-down gingen de vrouwen weer naar huis.

De vrouwen trainden door tot ze bevielen. Toen de onderzoekers keken hoe de bevalling was verlopen, zagen ze geen noemenswaardige verschillen tussen beide groepen.Licht fitnessprogramma geen probleem voor zwangere vrouwenOok op het ongeboren kind had het trainingsprogramma geen effect. Aangepaste fitnesstraining is dus veilig voor zwangere vrouwen, concluderen de onderzoekers.

Uit eerdere studies was al bekend dat vrouwen die veel aan hardlopen of areobics doen minder kans op complicaties hebben als ze tijdens hun zwangerschap licht blijven doortrainen.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken