0

Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Langer leven       Langer leven & psychologie       Meditatie & yoga       Psychologie    

3 1 - 0 1 - 2 0 0 9

  Mediteren verlengt levensduur (J Pers Soc Psychol. 1989 Dec;57(6):950-64.)
Als je ouderen in een verzorgingstehuis laat mediteren, dan worden ze gezonder, functioneren hun hersenen beter en leven ze langer. Dat blijkt uit een kleine studie die in 1989 verscheen in de Journal of Personality and Social Psychology. Twee dagelijkse sessies van twintig minuten waren voldoende.
Mediteren verlengt levensduur
Twee van de onderzoekers waren verbonden aan Maharishi International University, een onderdeel van het TM-concern van Maharishi Mahesh Yogi. Dat concern verkoopt en propageert Transcendente Meditatie-trainingen. [Webstek]
Transcendente meditatie is een gestripte versie van een oude Aziatische mentale techniek, waarin beoefenaars een betekenisloze reeks van klanken [de mantra] in zichzelf herhalen, net zolang totdat ze die niet meer horen. Toch wordt hun bewustzijn niet door iets anders in beslag genomen. De mantra blaast het bewustzijn leeg. Zo wordt het bewustzijn bevrijd van alledaagse beslommeringen - en op een hoger plan getild, aldus de aanhangers van transcendente meditiatie. Mensen worden zo gezonder, alerter en vitaler.
In verzorgingstehuizen wierven de onderzoekers zeventig proefpersonen, die drie jaar achtereen elke dag veertig minuten wilden mediteren, twintig minuten 's ochtend en twintig minuten 's avonds. Hun gemiddelde leeftijd was 81 jaar. Twintig proefpersonen mediteerden, twintig deden psychologische oefeningen die de geest flexibeler moesten maken [mindfulnesstraining], twintig proefpersonen deden ontspanningsoefeningen [relaxation] en elf proefpersonen deden helemaal niets [no treatment of NT].
Hieronder zie je dat transcendente meditatie de bloeddruk van de ouderen verlaagt en hun mentale gezondheid verbetert.


Mediteren verlengt levensduur


Transcendente meditatie [TM] verlengt ook de levensduur, suggereren de cijfers. Tijdens de drie jaar dat de proef duurde overleed geen enkele proefpersoon in de TM-groep. Mindfulnesstraining [MF] beschermde ook tegen sterfte, terwijl relaxation [MR] de sterftekans juist leek te verhogen. Leek. Het percentage mensen dat stierf in de MR-groep was niet hoger dan dat onder de senioren in de tehuizen die niet meededen aan het experiment [RP].


Mediteren verlengt levensduur


De ouderen die mediteerden voelden zich minder oud, zie je hieronder. Ze losten makkelijker problemen op en ze hadden meer geduld in de omgang met anderen.


Mediteren verlengt levensduur


Uiteraard hebben de onderzoekers belang bij hun publicatie. Het TM-concern zit dankzij het verkopen van trainingen warmpjes bij kas en wil dat graag zo houden. Een kleine tien jaar geleden verhoogde de beweging de prijs van die trainingen tot 2400 euro.
Toch is het idee dat je door te mediteren - je kunt de technieken ook gewoon leren uit boekjes of van een yogaleraar - langer leeft is niet zo raar. Als je sterker kunt worden als je alleen maar aan training denkt, of als je automatisch afvalt als iemand je vertelt hoe gezond je leefstijl is, dan kun je ook door meditatie langer leven. Zou je zeggen.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken