Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Vitamine E       Vitamine C       Magnesium       Vitamines    

1 3 - 0 9 - 2 0 0 7

  Mix van magnesium, betacaroteen en vitamine C en E beschermt oren tegen lawaai (Free Radic Biol Med. 2007 May 1;42(9):1454-63.)
Een combinatie van twee vitamines, een plantenstof en magnesium vermindert de schade aan het gehoor die hamsters oplopen als ze worden blootgesteld aan lawaai. Dat schrijven onderzoekers van de University of Michigan in Free Radical Biology And Medicine.
De onderzoekers wisten al dat lawaai in het binnenoor de aanmaak van vrije radicalen verhoogt. Dus gaven ze hun dieren eerst zes dagen of alleen betacaroteen en vitamine C en E, of alleen magnesium, of alle stoffen. Een controlegroep kreeg zout (saline).
Daarna stelden de onderzoekers de proefdieren vijf uur lang bloot aan een sirene, die 120 decibel produceerde. De onderzoekers gingen nog vijf dagen met de behandeling met voedingsstoffen door. Toen onderwierpen ze de hamsters aan een gehoortest.
De figuur hieronder geeft aan hoe veel van hun gehoor de dieren verloren. Alleen de proefdieren die alle stoffen kregen waren beschermd.

Mix van magnesium, betacaroteen en vitamine C en E beschermt oren tegen lawaai

De onderzoekers denken dat elk van de vier stoffen op zijn eigen manier in het binnenoor vrije radicaalschade voorkomt. Betacaroteen neutraliseert vrije zuurstofatomen, vitamine E grijpt aan op peroxylradicalen in celmembranen, vitamine C reageert met vrije radicalen in water en magnesium voorkomt vaatvernauwing als gevolg van het lawaaibombardement. [Vaten in het binnenoor vernauwen als ze worden blootgesteld aan lawaai.]
Eventueel zou je ook nog NAC aan de cocktail kunnen toevoegen, speculeren de onderzoekers. Dat verhoogt in de cellen de aanmaak van de endogene antioxidant glutathion.
De groep ziet commerciele kansen voor de onderzochte combinatie. De onderzoeksleider, Joseph Miller, is de oprichter van het bedrijf OtoMedicine. De eerste onderzoeker, Colleen Le Prell, werkt voor dat bedrijf. OtoMedicine gaat preparaten ontwikkelen die het gehoor moeten beschermen. Het patent daarvoor staat op naam van de universiteit van Michigan.

1 0 - 0 9 - 2 0 0 7

  Van combinatie creatine en natriumbicarbonaat ga je sneller zwemmen (J Strength Cond Res. 2004 May;18(2):306-10.)
Finse bewegingswetenschappers gaven zestien getrainde zwemmers zes dagen achtereen elke dag twintig gram creatine. Op de zevende dag kregen de zwemmers per kilo lichaamsgewicht 0,3 gram dubbelkoolzure soda [natrumbicarbonaat - red.]. Twee uur later gingen ze het water in en zwommen zo snel mogelijk twee baantjes van honderd meter freestyle. Tussen de
Creatine
eerste en tweede sprint rustten de zwemmers tien minuten.
De suppletie had geen effect op de tijd die de zwemmers neerzetten tijdens hun eerste sprint. Maar tijdens de tweede sprint zwommen ze 0.9 seconden sneller dan zwemmers die een placebo hadden gekregen.
De suppletie verhoogde de pH-waarde van het bloed van de proefpersonen. Effect op de melkzuurspiegel had de combinatie van creatine en natriumbicarbonaat echter niet.

1 4 - 0 9 - 2 0 0 7

  Nieuwe astaxanthine van DSM is alleen voor dieren (nutraingredients.com 13/09/2007)
Astaxanthine, een neefje van betacaroteen, wordt het helemaal. Als je de studies mag geloven, tenminste. De carotenoide heeft een antioxidantwerking die die van vitamine E met een factor vijfhonderd overtreft.
Klinkt mooi, maar het is voor supplementenbedrijven nog niet zo eenvoudig om aan astaxanthine te komen. Zij zullen dan ook en masse zijn opgeveerd toen ze hoorden dat DSM een nieuwe analoog van astaxanthine lanceert - "a second generation astaxanthin", volgens DSM.
Nou - vergeet het maar.
Het nieuwe preparaat heet Carophyll Stay-Pink. Het bevat als actieve stof astaxanthine-dimethyldisuccinaat, maar die is op zo'n manier bewerkt dat hij niet makkelijk oxideert. Carophyll is voorlopig echter niet voor humaan gebruik op de markt. DSM gaat hem toevoegen aan voer voor kweekzalmen, die daardoor een voor de consument aantrekkelijker kleur zullen krijgen. [ANP 13 september 2007] [Offline]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken