Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Vitamines       Cerebrogenics       Psychologie       Visolie    

2 0 - 0 1 - 2 0 0 3

Multivitamine vermindert agressie in gevangenissen

Gevangenen worden minder gewelddadig door multivitamines. Dat ontdekten Britse psychiaters die een experiment deden met 231 jongvolwassen criminelen. Opmerkelijk, vinden ze zelf. 'Dit zou een goedkope, effectieve en humane manier zijn om gevangenissen veiliger te maken.'

De onderzoekers gaven de helft van hun proefpersonen een multi-preparaat dat vitamines, mineralen en visvetzuren bevatte - en de andere helft een placebo. Daarbij zorgden ze ervoor dat tegenover elke placebo-gebruiker en vitaminegebruiker stond met ongeveer dezelfde kenmerken: ze begingen evenveel overtredingen van de huisregels, ze zaten even lang vast, ze waren even intelligent, even verbaal begaafd, even agressief, even onrustig en even depressief.

De proef was een succes. De proefpersonen in de vitaminegroep beging 26,3 procent minder overtredingen. Het effect was vooral duidelijk bij de groep die in de gevangenis voor de meeste problemen zorgde. Bij hen was de daling 35,1 procent.

Waarschijnlijk was er bij de gevangenen van alles mis met het dieet. Zelfs de meest elementaire kennis over voeding ontbrak en het dieet van de gevangenen rammelde aan alle kanten. De inname van vitamines en mineralen zat onder de aanbevolen dagelijke hoeveelheid.

Het is niet voor het eerst dat supplementen een agressie-remmend effect blijken te hebben. Amerikaanse onderzoekers, die een soortgelijke proef deden met tachtig probleemleerlingen op basisscholen, zagen dat bij de kinderen in de gebruikersgroep het aantal gewelddadige en niet-gewelddadige incidenten zakte met 47 procent. Ook hier traden de belangrijkste verbeteringen op bij een kleine groep van hard core rotzakken.

Dezelfde onderzoekers merkten dat de intelligentie van kinderen op de basisschool met drie punten toenam als ze multivitamines kregen. Het ging daarbij om de non-verbale intelligentie, de voorspeller van het succes dat kinderen later op school en de universiteit zullen hebben. Weer werd de toename vooral veroorzaakt door een kleine groep kinderen, bij wie het IQ maar liefst zestien punten steeg, en weer ging het om een groep met een slecht dieet.

1. Dietary supplements slash prisoners' antisocial acts. Crime Times, Vol. 8, No. 3, 2002 Page 1&2.
2. School study: Supplementation decreases delinquent behaviors, raises IQ. Crime Times, Vol. 6, No. 2, 2000 Page 3&6.
3. Bernard Gesch, Sean Hammond, Sarah Hampson, Anita Eves, Martin Crowder. Influence of supplementary vitamins, minerals and essential fatty acids on the antisocial behaviour of young adult prisoners: randomized, placebo-controlled trial. British Journal of Psychiatry, Vol. 181, July 2002, 22-28. [Link]
4. Stephen Schoenthaler, Ian Bier. The effect of vitamin-mineral supplementation on juvenile delinquency among American schoolchildren: a randomized, double-blind placebo-controlled trial. Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol. 6, No. 1, February 2000, pp. 7-17. [Link]
5. Schoenthaler SJ, Bier ID, Young K, Nichols D, Jansenns S. The effect of vitamin-mineral supplementation on the intelligence of American schoolchildren: a randomized, double-blind placebo-controlled trial. J Altern Complement Med 2000 Feb;6(1):19-29. [Link]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken