Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Seks       Testosteron & Leefstijl       Testosteron & supplementen       Vitamines    

1 5 - 1 1 - 2 0 0 8

  Multivitamines verhogen testosteronspiegel in seksueel actieve mannen, suggereert dierstudie (Theriogenology. 2009 Jan 15;71(2):334-41.)
Hoe de testosteronspiegel van mannen op seks reageert zou wel eens kunnen afhangen van hun voedingsstatus. Dat kun je afleiden uit een publicatie van dierwetenschappers van Agriculture and Agri-Food Canada, die binnenkort verschijnt in Theriogenology. De Canadezen ontdekten dat in ieder geval varkensberen na seks meer testosteron aanmaken als ze extra vitamines toegdiend krijgen.
De Canadezen lieten varkensberen paren met een opblaaszeug, en bepaalden voor en na de vrijpartij de testosteronspiegel van de proefdieren. De ene groep varkens kreeg standaardvoer, het voer van de andere groep was verrijkt met extra vitamines.
Beide groepen kreeg een premix van vitamines door hun voer, maar de supplementenvarkens kregen een sterker gedoseerde premix. Die laatstgenoemde dieren kregen, afhankelijk van de vitamine, een premix met drie tot tien keer meer vitamine. De tabel hieronder laat buiten beschouwing wat de dieren consumeerden via hun voer.

Multivitamines verhogen testosteronspiegel in seksueel actieve mannen, suggereert dierstudie

Nadat beren hadden geëjaculeerd op hun opblaasvarkens, zakte bij de varkens in de controlegroep de testosteronspiegel. Maar bij de beren die de zwaarder gedoseerde premix hadden kregen steeg de hoeveelheid testosteron in het bloed.


Testosteron voor ejaculatie

Testosteron na ejaculatie

Controle

5,15 nanogram/ml

4,87 nanogram/ml

Extra vitamines

5,14 nanogram/ml

5,87 nanogram/ml


De onderzoekers denken dat hun bevindingen interessant zijn voor fokkers. Een hogere testosteronspiegel betekent waarschijnlijk meer en beter zaad.
Uit humaan onderzoek is bekend dat mannen meer testosteron aanmaken als ze naar porno kijken. Dat gebeurt ook als ze in de nabijheid zijn van vrouwen. Opwinding verhoogt de testosteronspiegel. Ook seksuele onthouding lijkt de testosteronspiegel te verhogen, net als het af-en-toe hebben van een orgasme. Geregeld klaarkomen lijkt de testosteronspiegel daarentegen enigszins te verlagen.
Bij al dat onderzoek is geen rekening gehouden met de voedingsstatus van mannen. Afgaande op de Canadese dierstudie zou je kunnen speculeren dat de testosteronspiegel van mannen die veel vitamines binnenkrijgen hoger wordt door orgasmes - en de testosteronspiegel van mannen die weinig vitamines consumeren juist niet.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken