Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

Aminozuren  Aminozuren     Stikstofdonoren  Stikstofdonoren     Duursportsupplementen  Duursportsupplementen     Insuline-versterkers  Insuline-versterkers    

0 1 - 1 0 - 2 0 0 3

Ornithine-ketoglutarate verhoogt insulinespiegel

Het supplement ornithine-ketogluturate is een mengsel van ornithine en keto-glutaric acid. Volgens een Franse dierstudie, die is verschenen in Metabolism, is ornithine-ketogluturate misschien interessant voor producenten van klinische voeding, voor mensen die zijn geopereerd of herstellen van brandwonden. De onderzoekers ontdekten dat ornithine-ketogluturate een anabole werking heeft omdat het de afgifte van insuline verhoogt, en de cellen meer glucose laat opnemen.

Ornithine-ketoglutarate

Ornithine-ketoglutarate is geen nieuw supplement en de insulinestimulerende werking van de combinatie is ook al eerder onderzocht. De Fransen deden het alleen een graadje grondiger, zodat ze iets meer kunnen zeggen over de manier waarop ornithine-ketoglutarate werkt.

De onderzoekers deden proeven met ratten. Die kregen of een placebo, of glucose (0.8 gram per kilo lichaamsgewicht), of ornithine-ketoglutarate (25 milligram per kilo lichaamsgewicht), of zowel beide middelen. De onderzoekers dienden de suikers en het ornithine-ketoglutarate intraveneus toe. De placebo bestond uit een zoutoplossing. De onderstaande figuur vertelt hoe de concentratie glucose in het bloed zich tijdens het eerste half uur na toediening ontwikkelde.


Ornithine-ketoglutarate verhoogt insulinespiegel


De allerbovenste curve is die van de ratten die zowel ornithine-ketoglutarate als glucose kregen. Vlak daaronder zie je de curve van de ratten die alleen glucose hadden gekregen. Het verschil tussen die twee was niet significant. Het verschil tussen de twee onderste curven - die van de ratten die alleen ornithine-ketoglutarate of een placebo hadden gekregen - was evenmin significant.

De ratten in de glucose-groep en de ratten in de glucose-plus-ornithine-ketoglutarate-groep verschilden wel van elkaar wat betreft de snelheid waarmee de glucose uit hun bloed verdween. De maat daarvoor is het percentage van het glucose dat per minuut verdwijnt - preciezer: de utilisatiegraad. De onderstaande grafiek laat zien hoe tijdens het eerste kwartier na toediening bij de glucose-plus-ornithine-ketoglutarate-groep per minuut 0,3 procent meer glucose uit het bloed verdween dan bij de dieren die alleen glucose hadden gekregen.


Ornithine-ketoglutarate verhoogt insulinespiegel


Dat insuline het verschil veroorzaakt toont de grafiek van hieronder. Die zegt dat ornithine-ketoglutarate alleen de aanmaak van insuline ongeveer net zoveel deed stijgen als glucose, en dat de aanmaak van insuline in de glucose-plus-ornithine-ketoglutarate-groep die in de andere groepen overtrof.


Ornithine-ketoglutarate verhoogt insulinespiegel


Uit andere proeven was gebleken dat ornithine de aanmaak van de grote tegenhanger van insuline, glucagon, deed toenemen. Glucagon dwingt de cellen juist suikers af te geven. Uit het tabelletje van hieronder blijkt dat dat bij ornithine-ketoglutarate niet het geval was.


Ornithine-ketoglutarate verhoogt insulinespiegel


De onderzoekers herhaalden daarna de proeven in de aanwezigheid van l-nitroarginine-methylester (L-NAME) en methionine-sulfoximine (MSO). De eerste stof verhindert de vorming van het vrije radicaal NO, de tweede van glutamine. Onderzoekers hadden al eerder ontdekt dat ornithine-ketoglutarate de aanmaak van beide stoffen in het lichaam verhoogt, en vermoedden daardoor ornithine-ketoglutarate de afgifte van insuline verthoogt.

Ze kregen gelijk. In de aanwezigheid van L-NAME en MSO verdween het effect van ornithine-ketoglutarate als sneeuw voor de zon.

Slot

Hier hebben we een veredeld aminozuur waarvan je geen tientallen grammen nodig hebt om een beetje effect te zien. Een interessant bestanddeel voor shakes of ssportvoeding om het herstel na de training beter te laten verlopen. Zou je zeggen.

Maar aan de andere kant: aantonen dat je van ornithine-ketoglutarate meer spiermassa krijgt doet deze studie niet. Het is niet onderzocht. De tweede figuur van hierboven laat zien dat door ornithine-ketoglutarate de cellen van de ratten meer glucose opnamen - maar waar kwam dat glucose terecht? Kwam het in het spierweefsel? Het effect op de utilisatiegraad is klein. Is dat groot genoeg om meer spier op te bouwen?

Schneid C, De Bandt JP, Cynober L, Torres E, Reach G, Darquy S. In vivo induction of insulin secretion by ornithine alpha-ketoglutarate: involvement of nitric oxide and glutamine. Metabolism. 2003 Mar;52(3):344-50. [Link]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken