Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Ongewone anabole methoden       Plantaardige extracten       Testosteron & suppletie       Plantensteroïden    

2 7 - 0 6 - 2 0 0 7

  Plantensteroid diosgenin schakelt anabole signaalroute aan (Life Sci. 2007 May 24; [Epub ahead of print].)
Diosgenin was ooit een grondstof voor de steroid-industrie, die van het plantensteroid DHEA maakte. Alleen kwakzalvers stopten diosgenin zelf in pillen en poeders.

Diosgenin

Langzaam beginnen onderzoekers echter te beseffen dat diosgenin een actieve stof is, al tasten ze nog in het duister hoe dat mogelijk is. Maar in studies remt diosgenin kankercellen en overijverige immuuncellen.
Dit artikel is geschreven door Koreaanse onderzoekers, die op kosten van de overheid uitzochten of diosgenin ook huidcellen remt die veel pigment aanmaken en hyperpigmentation veroorzaken. Het verschijnsel duikt bijvoorbeeld op bij eczeem en andere vormen van huidirritatie.
Om een lang verhaal kort te maken: toen de Koreanen diosgenin toevoegden aan pigmentproducerende huidcellen in een reageerbuis zagen ze dat de verbinding de cellen afremde. De Koreanen ontdekten bovendien hoe: diosgenin activeert de phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) pathway.

Plantensteroid diosgenin schakelt anabole signaalroute aan

Anabole factoren als anabole steroiden, insuline en IGF-1 schakelen die pathway ook aan.
Huidcellen zijn geen spieren. De darmcellen waarmee Wageningse onderzoekers onlangs interessante effecten van het [overigens behoorlijk giftige - red.] plantaardige steroid alpha-chaconine aantoonden waren ook geen spieren. Maar al met al wordt het toch steeds waarschijnlijker dat er in de natuur plantaardige steroiden voorkomen die interessant zijn voor sporters.

2 6 - 0 6 - 2 0 0 7

  Echinacea helpt tegen verkoudheid (BBC 25 June 2007)
Het grif verkochte supplement Echinacea werkt. Dat concludeerden onderzoekers van de University of Connecticut in de Lancet Infectious Diseases nadat ze de uitkomsten van veertien studies bij elkaar veegden en opnieuw analyseerden. Volgens de metastudie vermindert Echinacea de kans op verkoudheid. Word je toch ziek, dan vermindert het kruid de tijd dat je verkouden bent.
Twintig procent van de Amerikanen gebruikt supplementen, schrijven de onderzoekers. Veertig procent daarvan gebruikt ook Echinacea.

Echinacea helpt tegen verkoudheid

Hierboven zie je het effect van Echinacea op de kans dat je verkouden wordt. Het ruitje staat voor het effect van alle studies samen. Echinaceaslikkers hebben zestig procent minder kans dat ze verkouden worden dan niet-slikkers.
De onderzoekers vonden ook een studie waarin de combinatie van vitamine C en Echinacea de kans op verkoudheid met bijna negentig procent verminderde.
Hieronder zie je tenslotte het effect van Echinacea de duur van de verkoudheid. Echinaceaslikkers zijn gemiddeld anderhalve dag eerder genezen dan niet-slikkers. Tijdens de verkoudheid zijn bovendien de symptomen milder.

Echinacea helpt tegen verkoudheid

Hoe Echinacea precies werkt is nog steeds onduidelijk. Er zijn drie verschillende soorten Echinacea op de markt, maar allemaal bevatten ze alkamides, cicoric acid en suikerketens die immuuncellen activeren.
In de laatste zinnen van hun artikel waarschuwen de onderzoekers voor het ondoordacht gebruik van Echinacea. "Echinacea is a human cytochrome P450 3A4 enzyme inhibitor so the potential for drug interactions also needs to be assessed."

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken