Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Kankerpreventie       Prostaatkanker       Vitamine D       Horror & sensatie    

1 1 - 0 5 - 2 0 0 3

Verlaging spiegel vitamine D door teveel calcium verhoogt kans prostaatkanker

Een dieet met veel calcium verhoogt de kans op prostaatkanker. Dat blijkt uit een al wat oudere studie uit 2001, waarin onderzoekers twintigduizend mannen elf jaar lang volgden. De onderzoekers vermoeden dat een te hoge inname van calcium de beschikbaarheid van vitamine D in het lichaam vermindert, en daardoor de kans op prostaatkanker verhoogt.

Onderzoekers hebben wel eens vaker naar het verband tussen calcium en prostaatkanker gekeken, maar konden nooit duidelijke verbanden vinden. Een Nederlandse studie vond een verband met de inname van zuivel maar niet met calcium. Grote onderzoeken in de VS, Japan en Griekenland vonden geen verband, een Servische studie wel.

De onderzoekers verdeelden hun proefpersonen in quintielen: vijf evengrote groepen die van elkaar verschilden op basis van hun inname van calcium. Die inname wordt geschat op basis van de consumptie van volle melk, magere melk, kaas, ijs en koude breakfast cereals zoals cornflakes. Zo konden de onderzoekers berekenen dat voor elke vijfhonderd milligram aan calcium die de mannen binnenkregen, de kans op prostaatkanker met 16 procent steeg.

Dierlijk vet en eiwit droegen niet bij tot de kans op prostaatkanker. Plantaardig calcium ook niet, concluderen de onderzoekers uit de literatuur. Dat calcium is minder bioactief.

Uit bloedmonsters konden de onderzoekers opmaken dat een hoge calciuminname aanmaak van het parathyroide hormoon (PTH) verlaagt. Daardoor daalt de concentratie van een aantal vitamine D-metabolieten, zoals het meest actieve 1,25-dihydroxy-vitamine D3. In proeven met cellen in reageerbuizen remt vitamine D de ontwikkeling van prostaatkankercellen. Sommige humane studies wijzen in dezelfde richting.

Waarschijnlijk spelen ook erfelijke factoren mee. Onderzoekers hebben ontdekt dat mannen met een minder gevoelig type receptor voor vitamine D vaker prostaatkanker krijgen.

June Chan, Meir Stampfer, Jing Ma, Peter Gann, Michael Gaziano, Edward Giovannucci. Dairy products, calcium, and prostate cancer risk in the Physicians' Health Study. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 74, No. 4, 549-554, October 2001. [Volledig artikel]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken