Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Phytopreparaten       Groeihormoon       Ongewone anabole methoden       Sint Janskruid    

2 8 - 0 7 - 2 0 0 6

Sint Janskruid maakt androgener

Sint Janskruid maakt androgener
Een niet al te grote hoeveelheid Sint Janskruid verhoogt de concentratie androgenen in het bloed, maar het effect is niet significant. Ook vermindert Sint Janskruid de concentratie van een paar DHT-metabolieten.

De reden dat de Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse onderzoekers het effect van Sint Janskruid op de androgeenspiegel onderzochten heeft alles te maken met het effect van het supplement op andere steroidhormonen. Sint Janskruid verlaagt de concentratie cortisol en estradiol in het lichaam doordat plantenstoffen in het kruid het enzym CYP3A4 activeren. Vandaar dat de onderzoekers zich afvroegen of Sint Janskruid ook zon effect op de androgeenspiegels had. Ook androgenen worden - overigens niet uitsluitend - afgebroken door het enzym CYP3A4.

De onderzoekers deden proeven met zes mannen en zes vrouwen. Hun gemiddelde leeftijd was achterin de twintig. De proefpersonen slikten drie maal daags ('s ochtends, tussen de middag en 's avonds) 300 milligram extract van Sint Janskruid.

Pseudohypericine
De onderzoekers gebruiken een preparaat en een dosering die al eerder was gebruikt in een trial naar het anti-depressief effect van het kruid. Het merk was Kira, en een pil bevatte 1398 microgram hyperforine, 151 microgram hypericine en 279 microgram pseudohypericine [structuurformule hiernaast].

Het is nog steeds niet precies bekend welke component welk effect van Sint Janskruid veroorzaakt.

Sint Janskruid is niet alleen een serotonine-booster. In sommige studies verhoogt het ook de concentratie groeihormoon. En blijkens dit onderzoek heeft Sint-Janskruid ook een licht androgeen effect.

Na de twee weken maten de onderzoekers de androgeenspiegel in het bloed, en vergeleken die met de spiegel voordat de proef begon. Hieronder zie je de resultaten, voor respectievelijk mannen en vrouwen.


Sint Janskruid maakt androgener


Sint Janskruid maakt androgener


De concentratie testosteron en vrij testosteron steeg, maar het effect was niet significant. Wel significant was het effect op de sulfaten van androsteron [bovenste formule hiernaast] en epi-androsteron.
Androsteron
Epi-androsteron
Androsteron en epi-androsteron zijn omzettingsproducten van DHT, met een dubbelgebonden zuurstofgroep op C17 en een hydroxylgroep op C3. Androsteron doet, vergeleken met DHT, weinig meer met de androgeenreceptor. Epi-androsteron doet helemaal niks meer met de DHT-receptor, maar hecht nog wel aan het SHBG. Het verschil tussen de hormonale werking van de twee moleculen wordt veroorzaakt door de ruimtelijke positie van de hydroxylgroep.

Er waren trouwens aanmerkelijke individuele verschillen tussen de manier waarop de proefpersonen op de suppletie reageerden, schrijven de onderzoekers. "With the exception of the testosterone to DHT ratio and the combined concentrations of plasma androsterone-sulphate and epiandrosterone-sulphate, plasma concentrations of other androgens and SHBG increased in some subjects and decreased in others."

Donovan JL, DeVane CL, Lewis JG, Wang JS, Ruan Y, Chavin KD, Markowitz JS. Effects of St John's wort (Hypericum perforatum L.) extract on plasma androgen concentrations in healthy men and women: a pilot study. Phytother Res. 2005 Oct;19(10):901-6. [Link]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken