0

Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Duurtraining       Krachttraining       Myostatinremmers       Ongewone anabole methoden    

1 0 - 0 5 - 2 0 1 0

  Spieren van rokers groeien minder snel (Am J Physiol Endocrinol Metab. 2007 Sep;293(3):E843-8.)

Het spierweefsel van rokers breekt sneller af dan het spierweefsel van niet-rokers. Dat ontdekten onderzoekers van het Copenhagen Muscle Research Centre toen die spiercellen uit de quadriceps van 8 rokers en 8 niet-rokers met elkaar vergeleken. Roken verhoogt de aanmaak van het spierafbrekende hormoon myostatin.

Het spierweefsel van rokers breekt sneller af dan het spierweefsel van niet-rokers. Dat ontdekten onderzoekers van het Copenhagen Muscle Research Centre toen die spiercellen uit de quadriceps van 8 rokers en 8 niet-rokers met elkaar vergeleken. Roken verhoogt de aanmaak van het spierafbrekende hormoon myostatin.
Sarcopenia of ouderdomsspierzwakte wordt door de vergrijzing een volksziekte, en dus zoeken onderzoekers naar manieren om de spieren van ouderen sterk te houden. Volgens sommige epidemiologische studies hebben rokers op leeftijd meer kans op sarcopenia dan niet-rokers. Vandaar dat de onderzoekers met een laboratoriumexperiment probeerden te achterhalen wat roken precies met spiercellen doet.

In hun experiment vergeleken de onderzoekers spiercellen van 8 rokers, die elk meer dan 20 sigaretten per dag rookten, met die van 8 even oude niet-rokers. De proefpersonen deden niet aan sport. Voordat de onderzoekers de cellen uit de beenspieren haalden dienden ze hun proefpersonen eerst een hoeveelheid gelabeld leucine toe. Zo konden ze achterhalen of de cellen aminozuren opnamen en inbouwden in spiereiwit.


Het spierweefsel van rokers breekt sneller af dan het spierweefsel van niet-rokers. Dat ontdekten onderzoekers van het Copenhagen Muscle Research Centre toen die spiercellen uit de quadriceps van 8 rokers en 8 niet-rokers met elkaar vergeleken. Roken verhoogt de aanmaak van het spierafbrekende hormoon myostatin.


De cellen van rokers namen nog net zo goed aminozuren op als die van de niet-rokers. Toch was hun mixed-muscle protein fractional synthesis rate - zeg maar: hun aanmaak van spiereiwit - minder, bleek uit analyse van de spiercellen.

Het spierweefsel van rokers breekt sneller af dan het spierweefsel van niet-rokers. Dat ontdekten onderzoekers van het Copenhagen Muscle Research Centre toen die spiercellen uit de quadriceps van 8 rokers en 8 niet-rokers met elkaar vergeleken. Roken verhoogt de aanmaak van het spierafbrekende hormoon myostatin.
Roken veroorzaakt ontstekingsreacties. In het bloed van de rokers de concentratie van ontstekingsfactoren TNF-alfa, CRP en Interleukin-6 niet verhoogd. Ook in de spiercellen verhoogde het roken de activiteit van het gen voor TNF-alfa niet. Ontstekingsprocessen hebben dus niets met het katabole effect van roken te maken.

Roken verhoogde in de spiercellen daarentegen de activiteit van het gen voor myostatin. Het effect lijkt in de figuur hiernaast bescheiden, maar dat komt omdat de waarden op de y-as logaritmisch omhoog gaan, en niet lineair. Ook de activiteit van 2 andere genen die spiercellen laten afbreken, de genen voor MAFBx en MuRF-1, gaat omhoog.

"Smoking is a potent inhibitor of the muscle protein synthetic machinery", vatten de onderzoekers hun bevindingen samen.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken