Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Longevity & leefstijl       Dementie & Alzheimer       Spirulina       Cerebrogenics    

2 9 - 0 7 - 2 0 0 2

Spirulina, spinazie en appels verjongen oude hersenen

Een dieet met veel antioxidanten uit groenten en fruit vertraagt niet alleen de verslechtering van de hersenen door veroudering. Twee Amerikaanse onderzoeksteams ontdekten dat de plantenstoffen verouderd hersenweefsel misschien zelfs kunnen herstellen. Hun dierstudies verschenen in de Journal of Neuroscience van juli 2002.

In de publicatie van de Universiteit van Florida kregen oude ratten of gewoon voer, of voer dat voor 2 procent uit gevriesdroogd spinaziepoeder bestond. Spinazie bevat veel antioxidanten. De onderzoekers bliezen zes weken lang koude lucht in de kooien van de dieren nadat ze een bel hadden laten klinken, en ontdekten dat de spinazieratten sneller het verband leerden tussen de bel en de luchtstroom.

Omdat het leer- en reactievermogen verslechtert door veroudering, bleek volgens de onderzoekers impliciet uit de studie dat de antioxidanten in spinazie dat proces kunnen omkeren.

In een ander artikel werkten de onderzoekers met drie groepen ratten. De ene groep kreeg voer dat was verrijkt met komkommer - een groente die weliswaar veel oplosbare vezels, maar weinig antioxidanten bevat. De tweede groep kreeg voer dat was opgevoerd met appel, waarin iets meer antioxidanten zitten. Het voer van de derde groep was aangevuld met spirulina, een alg met een extreem hoge antioxidantwaarde. Ook in deze proef waren alle ratten oud.

Bij de komkommerratten gebeurde niets. Bij de andere groepen bleek dat na twee weken de aanmaak van de ontstekingsbevorderende eiwitten Tumor Necrose Factor alfa en -beta in de hersenen was afgenomen. Daarnaast verminderde de concentratie van de stof malondialdehyde. Dat wijst op een afgenomen activiteit van vrije radicalen, agressieve moleculen die volgens wetenschappers veroudering verooirzaken.

In de hersenen van de spirulinaratten waren tenslotte de stoffen als acetylcholine, adrenaline en nor-adrenaline beter gaan werken.

De onderzoekers verklaren hun vindingen met de vrije radicaaltheorie. Die beweert dat er tijdens verbrandingsprocessen in het lichaam continu vrije radicalen ontstaan. Dat zijn agressieve moleculen, die celwanden en DNA aantasten en zo de veroudering versnellen. De vrije radicalen hopen zich op, waardoor er steeds meer schade ontstaat. Antioxidanten kunnen vrije radicalen echter onschadelijk maken.

1. Cartford MC, Gemma C, Bickford PC. Eighteen-Month-Old Fischer 344 Rats Fed a Spinach-Enriched Diet Show Improved Delay Classical Eyeblink Conditioning and Reduced Expression of Tumor Necrosis Factor alpha (TNFalpha ) and TNFbeta in the Cerebellum. [J Neurosci 2002 Jul 15;22(14):5813-6.]
2. Gemma C, Mesches MH, Sepesi B, Choo K, Holmes DB, Bickford PC. Diets enriched in foods with high antioxidant activity reverse age-induced decreases in cerebellar beta-adrenergic function and increases in proinflammatory cytokines. [J Neurosci 2002 Jul 15;22(14):6114-20.]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken