Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Langer leven & suppletie       Langer leven & psychologie       Langer leven & leefstijl       Psychologie    

2 2 - 0 6 - 2 0 0 8

  Vijf leefstijlfactoren waarmee zeventigers negentig jaar oud kunnen worden (Arch Intern Med. 2008 Feb 11;168(3):284-90.)
Zeventigers met een gezonde leefstijl hebben meer kans om de negentig te halen dan zeventigers met een ongezonde leefstijl. Dat concluderen epidemiologen van de universiteit van Harvard uit gegevens van de Physicians' Health Study, waarin meer dan twintigduizend artsen een kwart eeuw zijn gevolgd.
De Physicians' Health Study begon in de eerste helft van de jaren tachtig, en was eigenlijk opgezet om te onderzoeken of het slikken van aspirine en bètacaroteen de kans op kanker en hart- en vaatziekten vermindert. Het project loopt nog steeds.
De onderzoekers gebruikten de gegevens van 2357 mannen, die zich in de jaren tachtig inschreven voor de trial en toen gemiddeld 72 jaar oud waren. Van hen haalde veertig procent het negentigste levensjaar.
Aan de hand van vragenlijsten die de mannen in de jaren tachtig hadden ingevuld bepaalden de onderzoekers welke leefstijlfactoren de kans verhoogden dat zeventigers negentig jaar oud kunnen worden.
De epidemiologen keken naar het lichaamsgewicht van de proefpersonen, de bloeddruk, de gevoeligheid voor insuline, roken en lichaamsbeweging. Hieronder staat het effect van die vijf leefstijlfactoren - [de onderzoekers spreken liever over modifiable factors] op de kans dat de mannen negentig jaar of ouder konden worden.

Vijf leefstijlfactoren waarmee zeventigers negentig jaar oud kunnen worden

De kans dat dikke, rokende zeventiger met een sedentaire leefstijl, een hoge bloeddruk en suikerziekte de negentig halen is vier procent. De kans dat niet-rokende, slanke mannen met een normale bloeddruk zonder suikerziekte negentig jaar oud worden is 54 procent.
De tabel hieronder geeft aan hoeveel 'slechte' leefstijlfactoren de mannen hadden die de negentig haalden, en hoeveel van die factoren je vindt bij de mannen hadden die de negentig niet haalden.

Vijf leefstijlfactoren waarmee zeventigers negentig jaar oud kunnen worden

Een gezonde leefstijl bevorderde niet alleen de longevity, suggereert de studie. Mannen die oud werden waren ook gezonder - en kregen minder vaak aandoeningen als kanker en hart- en vaatziekten.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken