Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Aantrekkelijkheid       Psychologie       Testosteron & leefstijl       Testosteron & supplementen    

1 5 - 1 0 - 2 0 0 3

Vrouwen vallen op mannen met een normale testosteronspiegel

Vrouwen hebben een voorkeur voor mannen met een normale concentratie aan testosteron in hun bloed. Dat ontdekten Amerikaanse psychologen in een vernuftig experiment waarbij ze gezichten met een computerprogramma meer of juist minder androgeniseerden.

Onderzoekers kissebissen al jarenlang wat voor gezicht mannengezicht heteroseksuele vrouwen aantrekkelijk vinden. Een gezicht dat een hoge testosteronspiegel verraadt, of juist een gezicht zoals dat ontstaat als mannen lage testosteronconcentraties in hun bloed hebben? De ene proef zegt zus, de andere zo.

De Amerikanen dachten dat de uitkomsten van zulke studie wel eens meer konden zeggen over de proefopzet dan over de ware voorkeur. Daarom bedachten ze een nieuwe manier om te meten wat voor gezicht vrouwen aantrekkelijk vinden.

Eerst vroegen de onderzoekers 21 mannen te poseren voor een foto. Voor twee foto's om precies te zijn: eentje waarop ze frontaal op stonden, en eentje die van de zijkant was genomen. De mannen moesten zo neutraal mogelijk kijken en mochten niet glimlachen.

Daarna bewerkten de onderzoekers de foto's met programma's waarmee ze gezichten konden veranderen. Daarbij gebruikten ze wat bekend was over de manier waarop androgenen inwerken op het gezicht. Naarmate mannen in hun puberteit aan hoger concentraties testosteron zijn blootgesteld wordt hun gezicht langer en wordt hun onderkaak breder.

Met het programma maakten de onderzoekers van elk gezicht een filmpje. Elk filmpje bestond uit 21 beelden - frames, noemen de onderzoekers ze - waarop de gezichten van de mannen geleidelijk veranderden en meer of minder androgeen maakten, en het gezicht lieten zien zoals het er uit zou zien als de man in kwestie in zijn leven aan hogere of lagere concentraties testosteron was blootgesteld.

De onderzoekers bleven bij hun manipulaties wel binnen wat natuurlijk mogelijk is. Gezichten van mannen zonder testosteron en gezichten van mannen met een bovennormale testosteronconcentratie kwamen in de filmpjes niet voor.

De onderstaande figuur geeft je een indruk van de beelden die de onderzoekers maakten.


Vrouwen vallen op mannen met een normale testosteronspiegel

Frame 1: laag testosteron, computersimulatie; Frame 11: gemiddeld testosteron = het gezicht zoals dat er in werkelijkheid uitzag; Frame 21: hoog testosteron, computersimulatie.


De onderzoekers lieten de series zien aan dertig vrouwen tussen de 18 en 21, en vroegen ze voor elke serie aan te wijzen welk frame ze het meest aantrekkelijk vonden. Daarnaast moesten de vrouwen aanwijzen welk gezicht ze het meest dominant vonden.

De perceptie van dominantie bleek samen te hangen met testosteron. De vrouwen betitelden bijna alleen maar androgene gezichten als dominant. De meest aantrekkelijke gezichten waren echter allemaal van mannen met een gemiddelde testosteronconcentratie. Het was vaak het echte gezicht van de man in kwestie.

Er was wel een gradueel verschil in de waardering van de frontale gezichten en de gezichten van opzij. Bij de frontale gezichten was de scheiding tussen 'dominant' en 'aantrekkelijk' bijna volkomen. (Hieronder, figuur a.) Bij de profielen overlapten de aantrekkelijke en dominante gezichten elkaar een beetje. (Hieronder, figuur b.)


Vrouwen vallen op mannen met een normale testosteronspiegel

De staafjes die van binnen doorzichtig zijn staan voor 'aantrekkelijk', de massieve staafjes voor 'dominant'. Op de horizontale as staat de frame, en hoe verder je naar rechts gaat, des te androgener het gezicht. De hoogte van de staafjes geeft aan hoe vaak vrouwen een gezicht uit dat frame het meest aantrekkelijk vonden.


De onderzoekers concluderen dan ook dat mannen met een hoge testosteronspiegel het niet goed doen bij vrouwen. Kennelijk zijn in de evolutie, die de voorkeuren van vrouwen heeft bepaald, mannen met hoge testosteronspiegel slechte partners gebleken.

Dominantie en agressie, eigenschappen die samenhangen met een hoge testosteronspiegel, zijn geen goede eigenschappen om kinderen op te voeden, speculeren de onderzoekers. Verder wijst een hoge testosteronspiegel ook op een minder goed immuunsysteem. Omdat de concentratie testosteron in het bloed voor zestig procent erfelijk is bepaald, kan het paren met een dominante man leiden tot minder vitaal nageslacht.

Swaddle JP, Reierson GW. Testosterone increases perceived dominance but not attractiveness in human males. Proc R Soc Lond B Biol Sci. 2002 Nov 22;269(1507):2285-9. [PubMed]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken