07.10.2011

Dierstudie: de anabole werking van 28-homobrassinolide

Het brassinosteroid 28-homobrassinolide, dat in minuscule hoeveelheden in de pollen van de Chinese koolplant zit, maakt ratten een beetje sterker en gespierder. Dat schrijven onderzoekers van Rutgers University in FASEB Journal.

Plantaardige anabole verbindingen zijn niet nieuw. Supplementen met ecdysteroïden of sterolen zijn al jaren op de markt, en volgens recent onderzoek zit er zelfs in de schil van appels een anabole verbinding. Nieuw is wel het inzicht dat ook de plantaardige brassinosteroïden een anabole werking hebben. Brassinosteroïden zijn plantenhormonen die groei stimuleren. Hoe harder een plant groeit, des te meer brassinosteroïden zijn er in zijn cellen actief. Je vindt brassinosteroïden daarom vooral in kiemgroenten. Ook daarin zijn de doses zo laag dat ze nauwelijks effect op spiergroei kunnen hebben.

Aziatische boeren gebruiken synthetische brassinosteroïden als groeibevorderaar. Onze boeren niet. Hun planten krijgen al zoveel kunstmest en bestrijdingsmiddelen dat ze nauwelijks meer op brassinosteroïden reageren.

28-Homobrassinolide
De onderzoekers schreven al eerder over de anabole werking van brassinosteroïden, maar die publicatie betrof een celstudie. In hun meest recente artikel beschrijven ze de effecten van synthetisch 28-homobrassinolide op ratten [structuurformule hierboven]. Die verbinding verhoogt de activiteit van het anabole signaalmolecuul Akt in de spiercel.

De figuur hieronder toont het effect van een 10-daagse orale toediening van 60 mg 28-homobrassinolide/kg/dag op de kracht in de voor- en achterpoten van ongetrainde ratten. Daaronder zie je het effect op de kuitspier van orale toediening en - in lagere doses - toediening per injectie.


Dierstudie: de anabole werking van 28-homobrassinolide


Dierstudie: de anabole werking van 28-homobrassinolide


Het brassinosteroid is vooral actief in de snelle en krachtige type II-spiervezels.

De tabellen hieronder laten zien wat 10-daagse orale toediening van 28-homobrassinolide doet met de lichaamssamenstelling van mannelijke ratten die geen testosteron aanmaken [ORX]. De onderzoekers gaven de ene groep ratten voer dat voor 24 gewichtsprocent uit eiwit bestond [Normal diet], en een andere groep voer met een eiwitpercentage van 40 procent [High-protein diet]. De onderzoekers hoopten dat de anabole effecten van een eiwitrijk dieet en 28-homobrassinolide elkaar zouden versterken, maar dat gebeurde niet.


Dierstudie: de anabole werking van 28-homobrassinolide


Dierstudie: de anabole werking van 28-homobrassinolide


De ratten trainden niet. Misschien had training voor andere resultaten gezorgd.

De tabel hieronder vergelijkt tenslotte het effect van good old testosteron met die van 28-homobrassinolide. Hoe groter het effect op de prostaat, des te groter is de kans op androgene bijweringen, en hoe groter het effect op de levator ani, des te groter is de spierversterkende werking. Duidelijk is dat 28-homobrassinolide niets doet met de androgeenreceptor. Duidelijk is ook dat de anabole werking van testosteron groter is van die van het brassinosteroid.


Dierstudie: de anabole werking van 28-homobrassinolide


"28-Homobrassinolide was safe in rats when tested at doses up to 1000 mg/kg", schrijven de onderzoekers. "At the same time, brassinosteroids caused cell cycle arrest and apoptosis of human breast cancer cells when tested at doses > 30 microM, without affecting the normal nontumor cell growth of BJ fibroblasts". Dat is natuurlijk wel erg mooi: een anabool middel dat nu eens niet de kans op kanker verhoogt - maar verkleint.

Bron:
FASEB J. 2011 Oct;25(10):3708-19.

Meer:
Brassinosteroïden zijn anabool (20-4-2011)
Dianabol voor aardappels, brassinosteroïden voor bodybuilders (12-2-2011)