29.05.2011

Bodybuilders groeien vijf keer sneller in de hypoxiagym

De lucht die we inademen bestaat voor 21 procent uit zuurstof. Als bodybuilders in een ruimte trainen waarin die concentratie is teruggebracht tot 16 procent, groeien hun spieren volgens het onderzoek van de Japanse fysioloog Akinobu Nishimura 4-6 keer sneller dan normaal.

Bodybuilders groeien vijf keer sneller in de hypoxiagym
Verminder de toevoer van zuurstof naar de spieren als die zich intensief samentrekken, en de anabole groeiprikkel na de inspanning verhevigt. Dat is, in één zin samengevat, het principe achter Kaatsu-training.

Nou is Kaatsutraining, als je niet precies weet hoe je het moet toepassen, niet zonder risico's. Bovendien lijkt het er op dat gezonde krachtsporters meer hebben aan reguliere krachttraining dan aan Kaatsutraining. Maar toch is het principe interessant. Je zou bijvoorbeeld kunnen trainen in een ruimte met minder zuurstof. Daardoor neemt de anabole respons van het lichaam toe, aldus een Japanse studie uit 2010. Of bodybuilders daardoor ook meer spiermassa kunnen opbouwen, kun je uit die studie niet opmaken.

Dat kun je dus wel uit het onderzoek van Nishimura. Hij liet 7 mannelijke studenten 6 weken lang hun biceps en triceps trainen onder normale omstandigheden [normoxia], en 7 andere studenten in een zuurstofarme kamer [hypoxia]. Zo'n kamer kun je - inclusief een compressor - kopen bij een bedrijf als Alticube. [Webstek]


Bodybuilders groeien vijf keer sneller in de hypoxiagym


De proefpersonen trainden maar één arm. Hieronder zie je dat de grootte [CSA] van de triceps en daaronder de biceps door het trainen in de zuurstofarme kamer [Hyp-Ex] toenam met respectievelijk 7.3 en 9.6 procent. De niet-getrainde arm in de hypoxia-groep [Hyp-N] werd niet groter, de getrainde arm in de normoxia-groep [Norm-Ex] wel, al was de toename van de CSA niet statistisch significant.


Bodybuilders groeien vijf keer sneller in de hypoxiagym


Bodybuilders groeien vijf keer sneller in de hypoxiagym


Ook de maximaalkracht nam in de hypoxiagroep meer toe dan in de normoxiagroep.

Nishimura vermoedt dat het trainen in een zuurstofarme omgeving de aanmaak van melkzuur verhoogt. Daardoor maken je testes meer testosteron aan, en de hypofyse meer groeihormoon. In de spiercel neemt misschien de concentratie vrije radicalen toe, waarop de cel reageert door anabole processen een tandje hoger te zetten.

"Although further investigation is needed, resistance training under hypoxia apperas to offer an effective and practical method of increasing strength and inducing muscle hypertrophy", aldus Nishimura.

Bron:
Int J Sports Physiol Perform. 2010 Dec;5(4):497-508.