30.04.2014

Drie bodybuilders in ziekenhuis door NO-boosters

Met de drie bodybuilders waarover de onderzoekers van de New York University School of Medicine hebben geschreven in Human & Experimental Toxicology is alles goed afgelopen. Nadat ze NO-boosters als NO2-Platinum van MRI of NO-Xplode van BSN hadden gebruikt belandden ze weliswaar in het ziekenhuis, maar even daarna stonden ze alweer op straat. Maar wat er precies met ze is gebeurd, daarover tasten de onderzoekers in het duister.

Met de drie bodybuilders waarover de onderzoekers van de New York University School of Medicine hebben geschreven in Human & Experimental Toxicology is alles goed afgelopen. Nadat ze NO-boosters als NO2-Platinum van MRI of NO-Xplode van BSN hadden gebruikt belandden ze weliswaar in het ziekenhuis, maar even daarna stonden ze alweer op straat. Maar wat er precies met ze is gebeurd, daarover tasten de onderzoekers in het duister.
NO-boosters bevatten stoffen die in het lichaam de concentratie van het 'goede' vrije radicaal stikstofmonoxide [structuurformule hieronder] verhogen, en daardoor via het mechanisme dat je hiernaast ziet de bloedtoevoer naar de spieren verbeteren. Bovendien laat stikstofmonoxide de mitochondria meer energie produceren, en zijn er aanwijzingen dat hetzelfde stikstofmonoxide nodig is voor spierherstel en spiergroei na de training - en dat NO-boosters dus een anabole werking hebben.

Daar staat dan tegenover dat NO-boosters in een aantal trials vies tegenvallen. Er zijn zelfs studies waarin NO-boosters niet alleen geen effect hebben op de prestaties van sporters, maar ook de concentratie NO niet verhogen.

Toch zweren hele volksstammen bij NO-boosters. En, zo vraag je je af, als die NO-boosters dan echt zulke grote onzin zijn, waar komen de bijwerkingen dan vandaan die de New Yorkse toxicoloog Jane Prosser heeft beschreven in Human & Experimental Toxicology?


Met de drie bodybuilders waarover de onderzoekers van de New York University School of Medicine hebben geschreven in Human & Experimental Toxicology is alles goed afgelopen. Nadat ze NO-boosters als NO2-Platinum van MRI of NO-Xplode van BSN hadden gebruikt belandden ze weliswaar in het ziekenhuis, maar even daarna stonden ze alweer op straat. Maar wat er precies met ze is gebeurd, daarover tasten de onderzoekers in het duister. Met de drie bodybuilders waarover de onderzoekers van de New York University School of Medicine hebben geschreven in Human & Experimental Toxicology is alles goed afgelopen. Nadat ze NO-boosters als NO2-Platinum van MRI of NO-Xplode van BSN hadden gebruikt belandden ze weliswaar in het ziekenhuis, maar even daarna stonden ze alweer op straat. Maar wat er precies met ze is gebeurd, daarover tasten de onderzoekers in het duister.


Met de drie bodybuilders waarover de onderzoekers van de New York University School of Medicine hebben geschreven in Human & Experimental Toxicology is alles goed afgelopen. Nadat ze NO-boosters als NO2-Platinum van MRI of NO-Xplode van BSN hadden gebruikt belandden ze weliswaar in het ziekenhuis, maar even daarna stonden ze alweer op straat. Maar wat er precies met ze is gebeurd, daarover tasten de onderzoekers in het duister.
Het eerste geval dat Prosser beschreef is dat van een 33-jarige bodybuilder die NO2-Platinum gebruikte. Voordat hij ging trainen had hij twee doses genomen - 6 tabs met in totaal 6 gr arginine-AKG [structuurformule hiernaast]. Arginine-AKG is een mengsel van L-arginine en alpha-keto-glutaraat, meestal in een verhouding van 2:1.

Volgens een onderzoek uit 2006 doet Arginine-AKG helemaal niks bij bodybuilders, maar bij deze bodybuilder was dat anders.

Toen de man ging trainen kreeg hij hartkloppingen en viel hij flauw. Hij werd in allerijl afgevoerd naar een ziekenhuis, en toen hij daar arriveerde had hij al vijf keer moeten overgeven. Artsen die hem onderzochten vonden echter niks. Omdat de man klaagde over duizeligheid en sufheid bracht hij de nacht door in het ziekenhuis, maar de volgende dag kon hij weer naar huis.

Prosser beschrijft ook een ander geval van een bodybuilder die tijdens zijn workout hartkloppingen kreeg en bijna flauwviel nadat hij een - niet omschreven - nitric oxide-supplement had gebruikt. In het ziekenhuis konden artsen niets raars vinden, behalve dan een verhoogde hartslag. De 21-jarige man kon na enkele uren alweer naar huis.


Met de drie bodybuilders waarover de onderzoekers van de New York University School of Medicine hebben geschreven in Human & Experimental Toxicology is alles goed afgelopen. Nadat ze NO-boosters als NO2-Platinum van MRI of NO-Xplode van BSN hadden gebruikt belandden ze weliswaar in het ziekenhuis, maar even daarna stonden ze alweer op straat. Maar wat er precies met ze is gebeurd, daarover tasten de onderzoekers in het duister.


Met de drie bodybuilders waarover de onderzoekers van de New York University School of Medicine hebben geschreven in Human & Experimental Toxicology is alles goed afgelopen. Nadat ze NO-boosters als NO2-Platinum van MRI of NO-Xplode van BSN hadden gebruikt belandden ze weliswaar in het ziekenhuis, maar even daarna stonden ze alweer op straat. Maar wat er precies met ze is gebeurd, daarover tasten de onderzoekers in het duister.
Het derde geval in Prossers artikel betreft een 24-jarige bodybuilder die na inname van 2 scoops NO-Xplode [samenstelling hierboven] hartkloppingen en een barstende koppijn kreeg. Hij ging naar het ziekenhuis, artsen onderzochten hem vonden niets alarmerends. Ze gaven de man een paracetamolletje, en lieten hem weer naar huis gaan.

In zowel NO-Xplode als in NO2-Platinum zit Arginine-AKG. Heeft dat de klachten veroorzaakt? Als de onderzoekers in de literatuur kijken, vinden ze nog een gevalbeschrijving waarin een bodybuilder in de problemen kwam nadat hij Arginine-AKG had gebruikt: een man die zijn ogen had laten laseren terwijl hij Arginine-AKG gebruikte. In zijn behandelde ogen waren bloedingen ontstaan, waarschijnlijk doordat het supplement de bloedvaten had verwijd en de bloedstolling had afgeremd. [J Cataract Refract Surg. 2007 May;33(5):918-20.]

De New Yorkers realiseren zich dat hun gevallen goed het gevolg kunnen zijn van de werking die de supplementenindustrie aan NO-boosters toeschrijft. Dat geldt ook voor de gevalsstudie die ze vonden. Maar hoe zit het dan met die wetenschappers die zeggen dat NO-boosters niet werken?

De onderzoekers redden zich uit deze situatie zoals wetenschappers dat wel vaker doen. Ze zeggen dat er meer onderzoek moet komen naar de veiligheid van Arginine-AKG. Wij, de eenvoudige samenstellers van dit webmagazijn, hebben een andere theorie: de wetenschappers die zeggen dat NO-boosters niet werken zitten ernaast.

Bron:
Hum Exp Toxicol. 2009 May;28(5):259-62.

Meer:
Meer reps met NO-gel (26-9-2013)
Piceatannol maakt van L-arginine een effectievere NO-donor (3-8-2013)
Curcumin is een NO-booster (en een goede ook) (3-2-2013)