17.11.2013

Dankzij krachttraining hebben mannen met prostaatkanker nog steeds seks

Als mannen met prostaatkanker antiandrogenen moeten gebruiken, dan hoeft dat nog niet het einde te betekenen van hun seksleven. Tot die slotsom komen Australische bewegingswetenschappers van Edith Cowan University in een humane studie, die is verschenen in Prostate Cancer And Prostatic Diseases. Als mannen die antiandrogenen moeten gebruiken ook gaan krachttrainen, kan hun seksleven gewoon doorgaan.
Als mannen met prostaatkanker antiandrogenen moeten gebruiken, dan hoeft dat nog niet het einde te betekenen van hun seksleven. Tot die slotsom komen Australische bewegingswetenschappers van Edith Cowan University in een humane studie, die is verschenen in Prostate Cancer And Prostatic Diseases. Als mannen die antiandrogenen moeten gebruiken ook gaan krachttrainen, kan hun seksleven gewoon doorgaan.

Van elke zes mannen zal er eentje van zijn arts vroeg of laat horen dat hij prostaatkanker heeft. Na die mededeling zal in veel gevallen een behandeling met antiandrogenen beginnen. Die schakelen testosteron uit, en remmen zo de groei van androgeengevoelige vormen van prostaatkanker.

Antiandrogenen kunnen mannen met een androgeengevoelige vorm van prostaatkanker jarenlang in leven houden, maar prostaatkankerpatiënten betalen daarvoor een prijs. Hun spiermassa neemt af, hun vetmassa neemt toe. In een recente studie, waarin onderzoekers prostaatkankerpatiënten die antiandrogenen kregen 33 maanden volgden, verloren de mannen 1.3 kg vetvrije massa en nam de vetmassa met 2.3 kg toe. [Prostate Cancer Prostatic Dis. 2013 Mar;16(1):67-72.] Hun lichaam kan feminiseren, en er kan zelfs borstvorming optreden. De botten verzwakken, de seksuele interesse neemt af, net als het vermogen van de penis om in erectie te gaan.

Daarom is de studie die de bewegingswetenschapper Prue Cormie publiceerde in Prostate Cancer And Prostatic Diseases bijzonder interessant. In dat onderzoek ging Cormie na of een trainingsprogramma de effecten van antiandrogenen op de seksualiteit kon verminderen.

Cormie is verbonden aan Edith Cowan University, waar onderzoekers proberen of ze met trainingsprogramma's de bijwerkingen van antiandrogenen kunnen verminderen. [Prostate Cancer Prostatic Dis. 2007;10(4):340-6.] De onderzoekers toonden onlangs onder meer aan dat een combinatie van kracht- en cardiotraining in mannen met prostaatkanker de spiermassa en kracht op peil kan houden [J Clin Oncol. 2010 Jan 10;28(2):340-7.] - ook als de kanker al is uitgezaaid naar het skelet. [Prostate Cancer Prostatic Dis. 2013 Dec;16(4):328-35.]

Sommige artsen zijn bang dat krachttraining de aanmaak van testosteron verhoogt, en daardoor antiandrogeentherapie ondergraaft. Dat is niet het geval, ontdekten de Australiërs. [Prostate Cancer Prostatic Dis. 2008;11(2):160-5.]

Cormie bestudeerde een groep van 57 mannen met prostaatkanker die aan het begin van het onderzoek moesten beginnen met antiandrogenen. Van hen gingen er 29 trainen [Exercise]; de overige 28 trainden niet en fungeerden als controlegroep [Control].

Cormie liet haar proefpersonen 2 keer per week een uur trainen in een gym. Elke workout begon met een warming-up van 5 min en sloot af met een cool-down van 10 min. Tijdens de warming-up en de cool-down deden de mannen laag-intensieve cardiotraining en stretch-oefeningen. Het krachtdeel van de workout bestond uit 8 oefeningen voor de belangrijkste spiergroepen. De mannen trainden met een gewicht waarmee 8-12 reps mogelijk waren.

Daarnaast stimuleerden de onderzoekers de mannen in de Exercise-groep om op niet-trainingsdagen elke dag 30 min te lopen of thuis oefeningen te doen.

In de 12 weken dat het experiment duurde namen de seksuele interesse en de seksuele activiteit in het algemeen in de groep die trainde toe - ondanks de behandeling met antiandrogenen. Die effecten waren niet statistisch significant. In de controle-groep namen de seksuele interesse en activiteit af, maar ook die effecten waren niet significant.


Als mannen met prostaatkanker antiandrogenen moeten gebruiken, dan hoeft dat nog niet het einde te betekenen van hun seksleven. Tot die slotsom komen Australische bewegingswetenschappers van Edith Cowan University in een humane studie, die is verschenen in Prostate Cancer And Prostatic Diseases. Als mannen die antiandrogenen moeten gebruiken ook gaan krachttrainen, kan hun seksleven gewoon doorgaan.


Toen de onderzoekers specifiek vroegen naar de aanwezigheid van sterke seksuele interesse en seksuele gemeenschap, vonden ze wel een significant effect. Bij de controle-groep verminderde het aantal mannen met een hoog libido tot nul, in de Exercise-groep bleef het stabiel.

Bovendien hadden de mannen in de controle-groep minder gemeenschap, en de mannen in de Exercise-groep juist wat meer. Ook die effecten waren echter niet statistisch significant.

Volgens een overzichtsartikel, dat Cormie binnenkort publiceert in Nature Reviews - Urology, [Nat Rev Urol. 2013 Oct 8. doi: 10.1038/nrurol.2013.206. [Epub ahead of print].] verbetert training de seksuele vermogens voor een groot deel omdat het mannen weer hun gevoel van mannelijkheid teruggeeft. Bovendien vermindert krachttraining de vermoeidheid en verbetert het de conditie van hart en bloedvaten.


Als mannen met prostaatkanker antiandrogenen moeten gebruiken, dan hoeft dat nog niet het einde te betekenen van hun seksleven. Tot die slotsom komen Australische bewegingswetenschappers van Edith Cowan University in een humane studie, die is verschenen in Prostate Cancer And Prostatic Diseases. Als mannen die antiandrogenen moeten gebruiken ook gaan krachttrainen, kan hun seksleven gewoon doorgaan.


"Participation in a short-term exercise program resulted in the maintenance of sexual activity in prostate cancer patients undergoing androgen-suppression therapy", concluderen de onderzoekers.

Bron:
Prostate Cancer Prostatic Dis. 2013 Jun;16(2):170-5.

Meer:
Hoe de combinatie van soja en vitamine D prostaatkankercellen doodt (7-2-2013)
Hoge vitamine D-spiegel verveelvoudigt overlevingskansen kankerpatiënt (27-1-2013)
Overleef prostaatkanker met kool (2-1-2013)