18.02.2004

Trainen doe je door eraan te denken

Trainen doe je door eraan te denken
Spieren worden niet alleen sterker als je in de gym onder het ijzer ligt. Dat gebeurt ook als je alleen maar denkt dat je traint, aldus Amerikaanse bewegingswetenschappers in Neuropsychologia.

De onderzoekers deden een experiment met 8 proefpersonen. Die moesten 12 weken lang, vijf keer per week, vijftien minuten per dag, in een lab een mentale training afwikkelen, ze zich moesten inbeelden hoe ze een spiergroep trainden en hoe ze zich daarbij uit alle macht inspanden. De spieren zelf moesten ze niet gebruiken, maar ze moesten zich wel vijftig keer voor de geest halen hoe ze hun spieren bewogen.

Acht proefpersonen 'trainden' zo hun biceps, acht proefpersonen de abductor van hun pink. Ja, dat lijkt lullig. Wie traint er nou de spier waarmee je de pink naar buiten beweegt? Niemand. En precies daarom kozen de onderzoekers hem uit. Zo konden ze het effect vergelijken van mentale training op een nauwelijks gebruikte spier met het effect op een veelgebruikte spier. Het apparaatje waarmee de onderzoekers de kracht van de pink-abductor maten zie je hieronder.


Trainen doe je door eraan te denken


Het werkte. Hieronder staan twee figuren. De bovenste vertelt hoe de maximale kracht van de pink abductor toenam gedurende twaalf weken van de trainingsperiode en nog eens achttien weken daarna, waarin de proefpersonen niet meer trainden. De open bolletjes hebben betrekking op de proefpersonen die het pinkprogramma volgden, de gesloten bolletjes staan voor de controlegroep.

De figuur daaronder geeft dezelfde informatie, maar dan over de proefpersonen die de biceps mentaal trainden.


Trainen doe je door eraan te denken


Mentale training maakt de spieren sterker, en werkt beter naarmate je een spier minder vaak gebruikt. Wat je wint aan kracht gaat bovendien niet meer weg. De onderzoekers denken dat je door aan een beweging te denken je zenuwstelsel leert hoe het de spieren moet aansturen. Toen de onderzoekers de pulsen van het zenuwstelsel registreerden, zagen ze dat het programma ervoor zorgde dat die pulsen langer aanhielden en krachtiger waren.

In totaal nam de kracht in de pink met 35 procent toe. Bij de biceps was dat 14 procent.

Overigens is de krachttoename door conventionele krachttraining groter. Conventionele pinktraining resulteerde in 53 procent meer kracht. Waarschijnlijk komt dat omdat conventionele training ook hypertrofie oplevert, denken de onderzoekers, terwijl mentale training alleen de aansturing van de spieren door de hersenen verbetert.

Mentale training is dus geen vervanging van conventionele training - maar misschien is het wel een goede aanvulling. Of dat echt zo is hebben de onderzoekers niet bestudeerd.

Bron:
Neuropsychologia. 2004;42(7):944-56.