06.08.2011

Dierstudie: boldenone schadelijk voor lever

Volgens de handboeken is boldenone ongevaarlijk voor de lever. Boldenone heeft immers geen 17-alpha-methylgroep, en niet-gemethyleerde anabolen laten je lever met rust. Zeggen de handboeken. Maar volgens een Egyptische dierstudie is boldenone undecylenate misschien een uitzondering op die regel.

De Egyptenaren deden een proef met konijnen. Ze injecteerden dieren in de controlegroep met olijfolie [G1], en gaven konijnen in de experimentele groepen injecties met 5 mg boldenone undecylenate per kg lichaamsgewicht. De G2-groep kreeg een eenmalige injectie, de G3-groep kreeg er 2 en de G4-groep kreeg er 3. Tussen de injecties zaten 3 weken.

Boldenone undecylenate is de actieve stof in een preparaat als Equipoise. Boldenone is een steroid met een uitgesproken anabole werking met relatief weinig androgene en oestrogene bijwerkingen. De undecylenaatester blijft lang actief in het lichaam. Dopingjagers kunnen het gebruik van boldenone undecylenate daarom anderhalf jaar na gebruik nog aantonen. Vandaar de tijdspanne van 3 weken tussen de injecties in de G3- en G4-groep.

Dierstudie: boldenone schadelijk voor lever

Boldenone undecylenate
Na het boldenonekuurtje gingen de konijnen onder het mes en bestudeerden de Egyptenaren de lever van de dieren. Onder de microscoop zagen ze dat het anabole steroid, ondanks het ontbreken van een 17-alpha-methylgroep, toch de lever had aangetast. De onderzoekers zagen bijvoorbeeld vervette levercellen en niet-functioneel bindweefsel.

Omdat ze op een meer objectieve manier wilden meten wat er in de lever was gebeurd - en waarschijnlijk ook omdat goede pathologen ook in Egypte aan het uitsterven zijn - bepaalden de onderzoekers in de levercellen de concentratie van het zelfmoordeiwit p53 en het anti-zelfmoordeiwit Bcl-2. Als levercellen het zwaarder voor de kiezen krijgen dan ze aankunnen neemt de aanmaak van p53 toe en die van Bcl-2 juist af. En dat dus precies wat er gebeurde in de G2-, G3- en G4-groep.


Dierstudie: boldenone schadelijk voor lever


Dierstudie: boldenone schadelijk voor lever


Hierboven zijn levercellen waarin het p53 actief was aangegeven met een pijltje. A = controlegroep, B = 1 injectie, C = 2 injecties. D = 3 injecties. Je ziet nogmaals dat naarmate de konijnen meer injecties hadden gehad er meer cellen met het p53-eiwit in hun lever zaten.

"There is significant increase in the histopathological changes and the incidence of the apoptosis after boldenone injection", concluderen de Egyptenaren. "So, people should be careful if they want to use such steroids to enhance their strength and endurance."

Artsen zien wel eens chemische bodybuilders die door een boldenonekuur last van hun lever krijgen, aldus bronnen van Ergogenics. Meestal zijn die problemen van voorbijgaande aard.

In de jaren zestig en zeventig hebben onderzoekers boldenone undecylenate enkele keren is uitgetest op mensen. Het heette toen Parenabol of 29'038-Ba. In een onderzoek uit 1968 hadden tweewekelijkse injecties met 50 mg boldenone undecylenate geen negatief effect op de lever. Desondanks besloten farmabedrijven in de jaren zeventig dat ze boldenone beter konden gebruiken in preparaten voor dieren. Het humane onderzoek is daarna stopgezet. We weten dus vrij weinig over de effecten van boldenone undecylenate op mensen.

Bron:
Toxicol Ind Health. 2011 Mar 18. [Epub ahead of print].

Meer:
Anabolen: een bloedprop zo groot als een baksteen in je lever 04.02.2011
Dierstudie: schadelijke effecten stanozolol op lever vallen reuze mee 04.01.2011
Bloedklonten in hart geven bodybuilder kapotte lever (18-4-2009)