05.04.2015

Fast food maakt je leven minder plezierig

Hoe groter de rol is die fast food in je leven speelt, des te minder kun je van je leven genieten. Die boute uitspraak doen psychologen van de University of Toronto in Canada in Social Psychological and Personality Science. De Canadezen konden aantonen dat alleen al het kijken naar fast food ervoor zorgt dat we natuur minder kunnen waarderen en muziek minder mooi gaan vinden.

Efficiency
Fast food past in een cultuur waarin efficiency belangrijk is. We willen steeds meer doen in steeds minder tijd. We laten niet meer onze meubels maken, en wachten tot ze klaar zijn, maar kopen ze 's morgens bij de Ikea zodat we ze 's middags als kunnen gebruiken. We maken van eten geen ritueel meer, maar springen in de auto en rijden naar de McDonald's.

De onderzoekers vermoeden dat die ontwikkeling psychologische gevolgen heeft. Onze snelle en efficiënte cultuur zou er wel eens voor kunnen zorgen dat we zelf zo haastig en ongeduldig worden dat we van ons leven niet meer kunnen genieten - omdat we geen tijd meer nemen om ergens bij stil te staan.

Studie 1
De onderzoekers testten die theorie onder meer door een kleine driehonderd mensen te ondervragen met de Emotion Regulation Profile-Revised-vragenlijst. Die meet of je geniet van aangename dingen. De Canadezen ontdekten dat de deelnemers slechter scoorden naarmate er meer fast food-restaurants in hun omgeving aanwezig waren.


Fast food maakt je leven minder plezierigStudie 2
Mensen voelen zich beter en gelukkiger als ze zich in een natuurlijke omgeving bevinden. Zelfs het kijken naar afbeeldingen van bomen of natuurlijke landschappen vergroot gevoelens van geluk in mensen.

De Canadezen konden dat effect bevestigen in een experiment waarin ze 275 proefpersonen naar natuurafbeeldingen lieten kijken. Het effect werd echter minder als de proefpersonen eerst naar foto's hadden gekeken van hamburgers en frietjes.
Studie 3
De onderzoekers herhaalden Studie 2 in een gewijzigde vorm, waarbij ze hun proefpersonen niet lieten kijken naar afbeeldingen van natuur, maar lieten luisteren naar een stukje van het Flower Duet uit Lakmé van Léo Delibes. Kregen de proefpersonen plaatjes van fast food te zien voordat ze het stuk hoorden, dan vonden ze het minder mooi dan als die blootstelling achterwege was gebleven.

De proefpersonen die eerst naar fast food-afbeeldingen hadden gekeken werden tijdens het luisteren ongeduldiger, en vonden het fragment langer duren dan de andere proefpersonen. Het duurde trouwens 86 seconden.

Conclusie
"Given the prevalence of fast-food symbols in our everyday environment, it is critical to better understand their influence", besluiten de Canadezen. "As a ubiquitous symbol of an impatient culture, fast food not only impacts people's physical health but may also shape their experience of happiness in unexpected ways."

Bron:
Social Psychological and Personality Science 11/2014; 5(5):534-541.

Meer:
Voedingsconcerns wisten dat hun junkfood verslavend was (18-7-2003)