31.12.2003

Gezond leven verhoogt je testosteronspiegel

Vanaf het dertigste levensjaar daalt de testosteronspiegel van mannen. Bij de meeste mannen, ontdekten Oostenrijkse onderzoekers. Hoe ongezonder je bent, des te harder gaat het, ontdekten ze. Maar als je tot de kleine groep supergezonde mannen behoort, dan valt die daling reuze mee.

De Oostenrijkers werkten in de eerste plaats met 526 mannen die ze medisch konden laten onderzoeken. Aan de hand van de uitslagen verdeelden de onderzoekers de mannen in twee groepen: groep 1, de redelijk gezonde groep, en groep 2, de niet-gezonde groep. Zo verschrikkelijk veel gezonde mannen waren er niet, bleek uit de uitslagen. Slechts een kwart van de mannen had geen suikerziekte, een redelijk gezonde bloeddruk, een redelijk gezond cholesterol of een min of meer gezond lichaamsgewicht.

De onderzoekers keken ook nog naar een derde, honderd procent gezonde gezonde groep, waarvoor ze strenger criteria hanteerden. Die kwamen in groep 3. Groep 3 bestond uit 35 mannen.

Toen de onderzoekers de concentratie testosteron in het bloed van de mannen bepaalden, zagen ze een patroon. Naarmate de mannen ouder werden, ging hun gezondheid in steeds sterker mate bepalen hoe hoog hun testosteronspiegel was. In alle groepen zakte de spiegel, maar bij de extreem-gezonde mannen ging dat aanmerkelijk langzamer.


Gezond leven verhoogt je testosteronspiegel


Gezond leven verhoogt je testosteronspiegel


Toen de onderzoekers de concentratie van het vrije testosteron bepaalden, was het verband tussen gezondheid en testosteronspiegel nog sterker. Dat zie je hierboven.

Toen de onderzoekers gingen rekenen vonden ze een aantal factoren die het testosteron in sterke mate verminderden. De r in de onderstaande tabel is een maat voor dat verband. Als die negatief is, is het verband inversief: hoe hoger de waarde van de factor, des te lager het testosteron. De maximale waarde van r is 1, de minimale -1. Je moet bij de tabel wel bedenken dat het niet om sporters gaat, en dat het negatieve effect van een hoog lichaamsgewicht en hoge BMI waarschijnlijk het werk is van veel lichaamsvet.


Testosteron

Vrij
testosteron

Body Mass Index

-0.428

-0.446

Urinezuur

-0.325

-0.362

Triglyceriden

-0.303

-0.362

Gewicht

-0.293

-0.288

Cholesterol

-0.264

-0.283

Glucose

-0.175

-0.281


Bron:
Urology. 2003 Mar;61(3):629-33.