30.08.2013

HMB vergroot spiermassa zonder krachttraining

HMB zorgt ook als je niet aan krachttraining doet voor meer spierkracht en meer spierkwaliteit. Dat concludeert de bewegingswetenschapper Jeffrey Stout, verbonden aan de University of Central Florida, in een humane studie waarin tientallen 65-plussers fungeerden als proefpersoon. Het onderzoek is verschenen in Experimental Gerontology.

De anabole werking van HMB
HMB [rechts in de figuur hieronder] is een metaboliet van leucine [links in de figuur hieronder]. Spiercellen zetten hun anabole machinerie een tandje hoger als ze veel leucine toegevoerd krijgen - en een deel van dat anabole effect is waarschijnlijk de werking van HMB.


HMB zorgt ook als je niet aan krachttraining doet voor meer spierkracht en meer spierkwaliteit. Dat concludeert de bewegingswetenschapper Jeffrey Stout, verbonden aan de University of Central Florida, in een humane studie waarin tientallen 65-plussers fungeerden als proefpersoon.


Bewegingswetenschappers en antiverouderingsonderzoekers bestuderen HMB, in de hoop dat die verbinding het verlies van spiermassa in ouderen kan beperken of stilzetten.

Omdat we dankzij de medische wetenschap collectief steeds ouder worden, groeit het aantal ouderen dat zoveel spiermassa verliest dat ze aangewezen zijn op hulp. In de VS is 30 procent van de mannen en 64 procent van de vrouwen boven de 74 niet in staat een gewicht van meer dan 4.5 kg op te tillen. [Am J Public Health. 1981 Nov;71(11):1211-6.]

Studie
Jeff Stout vroeg zich af of HMB in staat is de spieren in 65-plussers sterk te houden zonder dat die ouderen daarbij trainen. Hij deed een proef met een kleine vijftig proefpersonen, die allemaal ouder waren dan 65. Hun gemiddelde leeftijd was ergens vooraan in de zeventig.

Stout gaf de helft van de ouderen gedurende 24 weken een placebo. De andere helft kreeg 3 gr HMB per dag. Stout gebruikte overigens de traditionele, calciumgebonden vorm van HMB [CaHMB].

Resultaten
In de 24 weken dat de proefpersonen HMB slikten nam hun vetvrije massa met een halve kilo toe, en hun spiermassa met drie ons. Beide effecten waren statistisch significant.


HMB zorgt ook als je niet aan krachttraining doet voor meer spierkracht en meer spierkwaliteit. Dat concludeert de bewegingswetenschapper Jeffrey Stout, verbonden aan de University of Central Florida, in een humane studie waarin tientallen 65-plussers fungeerden als proefpersoon.


De onderzoekers bepaalden ook de kracht die de proefpersonen konden ontwikkelen op een leg-extension- [Extensor] en een leg-curl-machine [Flexor] bij 60 en 180 graden. Je ziet hieronder dat de HMB-groep op punten significant sterker werd.


HMB zorgt ook als je niet aan krachttraining doet voor meer spierkracht en meer spierkwaliteit. Dat concludeert de bewegingswetenschapper Jeffrey Stout, verbonden aan de University of Central Florida, in een humane studie waarin tientallen 65-plussers fungeerden als proefpersoon.


De onderzoekers deden ook nog een ander experiment, waarin ze een vergelijkbare groep proefpersonen gedurende 24 weken met gewichten lieten trainen. De ene groep kreeg daarnaast een placebo, de andere 3 gr HMB per dag. Beide groepen boekten vooruitgang, de HMB-groep een beetje meer dan de placebogroep.

Dat laatste experiment bewees nog maar eens dat krachttraining positieve effecten heeft op 65-plussers, aldus de onderzoekers. Eigenlijk zouden alle ouderen, die merken dat ze spierkracht en spiermassa verliezen, aan een vorm van weerstandtraining moeten doen.

"However, there are three potential limitations: 1) low adherence to high intensity resistance exercise programs, 2) discontinuation of resistance exercise will result in rapid loss of benefits, and 3) in frail elderly, resistance exercise may not be adequate to reverse loss of muscle function", relativeren de onderzoekers.

Conclusie
"Accordingly, non-exercise interventions (nutritional or pharmacological) that can improve body composition, muscle quality and functionality, are critically important", besluiten de onderzoekers."The findings of the present pilot study indicate that CaHMB without resistance exercise enhances strength and muscle quality in elderly men and women, thereby supporting its potential as a nutritional intervention to prevent sarcopenia and its associated functional decline in people as they age."

Sponsor
Het onderzoek is betaald door Abbott Nutrition. Een onderzoeker van Abbott Nutrition werkte aan de studie mee.

Bron:
Exp Gerontol. 2013 Nov;48(11):1303-10.

Meer:
Misschien kun je leucine stacken met HMB (4-7-2013)
Negen kilo vetvrije massa erbij door HMB-ATP-combi (19-6-2013)
Bij bodybuilders werkt HMB maar drie weken, zegt klassieke studie (19-5-2013)