27.11.2003

Kaneel laadt spieren vol met glucose

Kaneel verbetert de werking van insuline in de spiercel. Dat ontdekten Japanse onderzoekers die proeven deden met ratten. De specerij verhoogt in de spiercel de activiteit van signaaleiwitten waardoor de cel met dezelfde concentratie insuline meer glucose opneemt.

Kaneel laadt spieren vol met glucose
De onderzoekers gaven hun proefdieren drie weken een extract van kaneel, waarin de actieve stof MHCP was geconcentreerd. De ene groep kreeg 30 milligram extract per kilo lichaamsgewicht, de andere tien keer zoveel. Na die tijd dienden de Japanners hun dieren met een infuus insuline en glucose toe. Tijdens de toediening keken ze hoeveel glucose de cellen van de ratten opnamen. De resultaten staan hieronder.

De linker grafiek toont de opname bij een dosis insuline van 3 milli-eenheden insuline per kilo lichaamsgewicht per minuut. Dat duurde negentig minuten. Daarna verhoogden de Japanners de dosering insuline met een factor tien - dat zie je in de rechtergrafiek. Bij de eerste dosering, die nog het meest in de buurt komt van de concentraties die je in mensen kunt vinden, was het effect van kaneel het grootst.


Kaneel laadt spieren vol met glucose


De onderzoekers achterhaalden vervolgens door welk mechanisme kaneel de opname van glucose verhoogde.

In de onderstaande figuur zie je bijvoorbeeld dat kaneel de concentratie IRS-1 verhoogt. De insulinereceptor heeft dat eiwit nodig om te werken. De figuur heeft betrekking op de hoge dosering kaneelextract. De lagere dosering had geen effect.

Het linkerstaatje toont de hoeveelheid IRS-1 in de spiercel. Die gaat iets omhoog, maar de stijging is niet significant. Een significant effect zie je wel in de rechterstaat. Die vertelt hoeveel vaker er fosforgroepen aan het eiwit zitten vastgeplakt. In de cel gaan veel signaaleiwitten pas iets doen als er fosforgroepen aan hangen.


Kaneel laadt spieren vol met glucose


De geactiveerde insulinereceptor plakt IRS-1 aan het enzym PI3-kinase. Als dat complex forforgroepen krijgt, zuigt de spiercel via glucosetransporters glucose uit de bloedbaan. Hieronder zie je wat kaneel met het complex van IRS-1 en PI3-kinase doet.

Links zie je de hoeveelheid van het complex. Die verandert niet. Maar het aantal fosforgroepen dat aan het complex hangt neemt wel toe. Dat betekent meer activiteit.


Kaneel laadt spieren vol met glucose


Mensen zouden wel eens gevoeliger voor kaneel kunnen zijn dan ratten. Dat blijkt uit Pakistaans/Amerikaans onderzoek naar mensen met diabetes-2. [Diabetes Care. 2003 Dec;26(12):3215-3218.] Veertig dagen capsules slikken met 1, 3 of 6 gram kaneel - nee, geen extract - verlaagde bij de proefpersonen de suiker- en cholesterolspiegel. Het maakte daarbij niet uit welke hoeveelheid de mensen slikten - alle doseringen werkten even goed. Een gram kaneel is een halve theelepel.

Bij mensen die geen diabetes-2 hebben werkt kaneel ook. Een onderzoeker probeerde kaneel op zichzelf uit, en ontdekte dat zijn bloedsuiker lager werd.

De auteurs van de Pakistaanse studie benadrukken dat ze niet precies weten bij welke dosering kaneel giftig wordt. Dat kaneel in extreme doses toxisch kan zijn staat vast. Zwangere vrouwen kunnen volgens het Voedingscentrum bijvoorbeeld beter geen grote hoeveelheden kaneel gebruiken omdat die misschien de hersenen van het ongeboren kind beschadigen.

Bron:
Diabetes Res Clin Pract. 2003 Dec;62(3):139-48.