28.03.2012

Clothes maketh the power lifter

Kleren maken de powerlifter

De nauwsluitende suits die powerlifters gebruiken tijdens wedstrijden en trainingen hebben waarschijnlijk een prestatiebevorderende werking. In ieder geval de squat suit maakt kans om op de WADA-lijst van verboden middelen en technieken terecht te komen. Dat kun je opmaken uit een studie die bewegingswetenschappers van Louisiana State University binnenkort publiceren in de Journal of Strength and Conditioning Research.

Zoals wielrenners dankzij hun verderlichte maar ijzersterke fietsen sneller kunnen fietsen, en hardlopers met steeds betere schoenen steeds scherpere tijden kunnen neerzetten, zo zijn powerlifters dankzij innovaties als de squat suit, het bench press shirt, de deadlift suit en de knee wraps meer kilo's gaan tillen op wedstrijden.

De onderzoekers vroegen zich af of het Kaatsu-effect kan verklaren waarom dat zo is. [Wat Kaatsu precies inhoudt lees je hier.] De onderzoekers lieten 8 powerlifters 10 weken trainen met gear, en 10 lifters zonder. Alle proefpersonen volgden een identiek schema, en bereidden zich voor op een wedstrijd. Ze waren lid van de Louisiana State University Powerlifting Club.

Tijdens hun wedstrijdvoorbereiding maakten de proefpersonen die speciale uitrusting gebruikten [CG] meer reps en trainden met meer kilo's dan de proefpersonen die geen compressive gear gebruikten [Non]. In de CG-groep was het trainingsvolume [reps maal kilo] hoger bij het squatten en deadliften, maar niet bij het bankdrukken.


Kleren maken de powerlifter


Kleren maken de powerlifter


Na de 10 weken hadden de powerlifters in de gear-groep meer vooruitgang geboekt dan de lifters in de controlegroep. Echt significant was dat verschil echter niet. Een p van 0.15 is op z'n best borderline significant. Dat komt waarschijnlijk omdat de proefpersonen sterk van elkaar verschilden, denken de Amerikanen.

Vooral bij het squatten presteerde de gear-groep beter dan de controlegroep. De onderzoekers vermoeden dat dat komt omdat bij de squat - in combinatie met hulpstukken - een Kaatsu-effect optrad, en bij de bench-press en deadlift niet.

"At baseline, blood flow velocity averaged 3.43 cm/sec through the popliteal artery", schrijven de Amerikanen. "With the addition of a competition squat suit, blood flow velocity dropped to 1.84 cm/sec, suggesting a significant reduction in popliteal flow. With addition of competition knee wraps the blood flow velocity decreased to 0 cm/sec, suggesting full occlusion."

"The ergogenic aid of the powerlifting gear may be important for other athletic populations, recreational trainers, and clinical populations alike", concluderen de onderzoekers. "The fact that the biggest performance increase in this study involved the compressive gear squat lift is a topic worthy of further investigation by the strength and conditioning community."

De onderzoekers werden niet betaald door een fabrikant van powerliftsuits. Ze noemen ook geen merken.

Bron:
J Strength Cond Res. 2012 Mar 3. [Epub ahead of print].

Meer:
Verhoogde groeihormoonpiek maakt trainen in de hypoxiagym effectiever (25-2-2012)
Bodybuilders groeien vijf keer sneller in de hypoxiagym (29-5-2011)
Reguliere krachttraining effectiever dan kaatsutraining (13-3-2011)