21.12.2013

Krillolie maakt slimmer en voorkomt depressie

Suppletie met krillolie verbetert de mentale gezondheid. Dat ontdekten neurologen van de University of Bergen in Noorwegen toen ze proeven deden met ratten. Krillolie verbeterde leerprocessen en bezat bovendien een antidepressieve werking.
Suppletie met krillolie verbetert de mentale gezondheid. Dat ontdekten neurologen van de University of Bergen in Noorwegen toen ze proeven deden met ratten. Krillolie verbeterde leerprocessen en bezat bovendien een antidepressieve werking.

Krillolie
Krillolie lijkt op het eerste gezicht op visolie. Het verschil is echter dat fabrikanten visolie maken van vis, terwijl ze krillolie maken van het microscopisch kleine kreeftje Euphausia superba. De olie in Euphausia superba bevat geen triglyceriden, zoals visolie, maar fosfolipiden. Bovendien bevat krillolie relatief veel van het carotenoid astaxanthin.

Sommige wetenschappers denken dat krillolie meer effect heeft op de hersenen dan reguliere visolie. In de hersenen vind je niet alleen vrij veel visvetzuren, maar ze zitten, net als in krillolie, ook nog eens vast in fosfolipiden.

Leereffect van krillolie
De onderzoekers gaven een deel van hun proefdieren gedurende 7 weken via de orale route 0.2 gr krillolie per dag. Het humane equivalent van die dosis is bijzonder hoog: meer dan 10 gr krillolie per dag.

Dat hoeft nog niet te betekenen dat de proef niets zegt over effecten van krillolie in mensen. Onderzoekers denken dat visvetzuren accumuleren in de cellen, en dat langdurige blootstelling aan geringe hoeveelheden visvetzuren hetzelfde effect kan hebben als kortstondige blootstelling aan grote hoeveelheden visvetzuren.

Een ander deel van de proefdieren kreeg dagelijks het antidepressivum imipramine. De ratten in de controlegroep kregen geen krillolie, en ook geen imipramine.

Na 43 dagen zetten de onderzoekers de proefdieren in een kooi onder hinderlijk felle lampen. In de kooi zat een schakelaar die de dieren konden indrukken, en die vervolgens het licht uitschakelde [ALP]. In de kooi zat ook een schakelaar die geen effect op het licht had [ILP].

Je ziet hieronder dat zowel mannelijke [eerste figuur hieronder] als de vrouwelijke ratten [tweede figuur hieronder] die krillolie hadden gekregen vaker op de goede schakelaar drukten dan de dieren in de andere groepen. Krillolie had hun vermogen om nieuwe dingen te leren verhoogd, concluderen de onderzoekers.


Suppletie met krillolie verbetert de mentale gezondheid. Dat ontdekten neurologen van de University of Bergen in Noorwegen toen ze proeven deden met ratten. Krillolie verbeterde leerprocessen en bezat bovendien een antidepressieve werking.


Antidepressieve werking van krillolie
In een andere test gooiden de onderzoekers de dieren in een bak met water. Ratten hebben een hekel aan water, en zwemmen net zo lang totdat ze een manier hebben gevonden om uit het water te komen. Vervolgens keken de onderzoekers wanneer de ratten hun pogingen om uit het water te komen opgaven.

Wetenschappers denken dat ze met die proef de ontwikkeling van depressies bij mensen imiteren. Bij mensen kunnen depressies ontstaan als ze in een moeilijke situatie zitten, waarbij elke ontsnappingspoging resulteert in een negatieve prikkel. Op een gegeven moment geven mensen op, en ontstaat een depressie.

Je ziet hieronder dat zowel mannelijke [links] als in vrouwelijke ratten [rechts] die krillolie hadden minder lang bewegingsloos ronddobberden in het water dan de ratten in de controlegroep. Dat suggereert dat krillolie beschermt tegen depressie.


Suppletie met krillolie verbetert de mentale gezondheid. Dat ontdekten neurologen van de University of Bergen in Noorwegen toen ze proeven deden met ratten. Krillolie verbeterde leerprocessen en bezat bovendien een antidepressieve werking.


Imipramine beschermde trouwens beter tegen depressie dan krillolie.

Mechanisme onbekend
De onderzoekers bestudeerden de hersenen van hun proefdieren, en zagen dat imipramine de activiteit van de neurale groeifactor BDNF verhoogde. Krillolie deed dat niet. Hoe krillolie precies werkt weten de onderzoekers dus niet.

Sponsor
Aker BioMarine, [akerbiomarine.com] een Noorse producent van krillolie, betaalde aan het onderzoek mee.

Bron:
Lipids Health Dis. 2013 Jan 25;12:6.

Meer:
Langdurig gebruik visoliecapsules voorkomt depressie (19-6-2007)