08.06.2003

Lichaam herstelt compleet van kuur (behalve dan je hormoonhuishouding)

De meeste effecten van het gebruik van anabolen zijn omkeerbaar. Dat zeggen Duitse sportwetenschappers, die dertig stevige anabolengebruikers en ex-gebruikers aan een grondig medisch onderzoek onderwierpen. Toch waren de uitkomsten van hun studie niet geruststellend. De lichaamseigen aanmaak van testosteron lijkt niet volledig te herstellen.
De meeste effecten van het gebruik van anabolen zijn omkeerbaar. Dat zeggen Duitse sportwetenschappers, die dertig stevige anabolengebruikers en ex-gebruikers aan een grondig medisch onderzoek onderwierpen. Toch waren de uitkomsten van hun studie niet geruststellend. De lichaamseigen aanmaak van testosteron lijkt niet volledig te herstellen.

Er is nauwelijks onderzoek naar de langetermijneffecten van anabolen. De enige studie die de Duitsers kenden, was een onderzoek uit 1990 onder 5 gebruikers die al enkele jaren geen anabolen meer gebruikten. Daarnaast is er een geruchtmakende muizenstudie, waaruit bleek dat een - naar mensen omgerekend - anabolengebruik van vijftien jaar de sterftekans meer dan verdubbelt. Maar dan heb je het zo ongeveer wel gehad.

Om meer duidelijkheid te krijgen onderzochten de Duitsers 15 ex-gebruikers die nog wel aan bodybuilding of powerlifting deden. De ex-gebruikers waren minimaal een jaar clean. Die vergeleken de onderzoekers met 17 atleten die nog steeds spierversterkers gebruikten.

Hieronder staan bijzonderheden over de sporters.


Gebruikers (17)

Ex-gebruikers (15)

Injecteerbare anabolen

Boldenon, Masteron, Esiclene, Primobolan, Winstrol, Deca, Testosteron, Trenbolon

Orale anabolen

Turinabol, Halotestin, Primobolan, Proviron, Dianabol, Oxandrolon, Oxymetholon, Winstrol

Dosering tijdens kuur

1030 milligram per week

720 milligram per week

Kuurweken per jaar

26 weken

33 weken

Gebruikersjaren

9 jaar

8 jaar

Groeihormoon

5 gebruikers (minder dan een jaar, tussen de 2 en 16 eenheden per dag)

6 ex-gebruikers (minder dan een jaar, tussen de 2 en 16 eenheden per dag)

Clenbuterol

15 gebruikers

9 ex-gebruikers

Anti-oestrogenen

14 gebruikers

9 ex-gebruikers

Trainingsjaren

11 jaar, zes uur per week

14 jaar, zes uur per week


Lever

Twintig procent van de ex-gebruikers en 12 procent van de gebruikers bleek tijdens onderzoek met ultra-geluid verdichtingen in de lever te hebben. De onderzoekers weten niet wat die betekenen. Wel waren er bij de ex-gebruikers nog steeds een paar sporters met afwijkende enzymwaarden in hun bloed die wijzen op leverschade.


Gebruikers (17)

Ex-gebruikers (15)

ALT te hoog

94 procent

40 procent

AST te hoog

94 procent

20 procent

ALT te hoog, ALT hoger dan AST

94 procent

33 procent

gamma-GT te hoog

6 procent

7 procent

GLDH te hoog

24 procent

13 procent

Cholinesterase te laag

30 procent

0 procent


Cholesterol

Lang niet alle ex-gebruikers hadden een gezond cholesterol. Komt dat door de anabolen? Misschien.

Maar je moet natuurlijk wel bedenken dat ontspoorde cholesterolwaarden overal in de samenleving voorkomen. Dat denken de onderzoekers waarschijnlijk ook, want ze maken er niet veel woorden aan vuil.

Hormonen

En dan nu het tabelletje met de hormonale waarden van de gebruikers en ex-gebruikers.


Gebruikers (17)

Ex-gebruikers (14)*

Norm

Testosteron

56,9 nmol/l [0,3 - 113 nmol/l]

14,6 nmol/l [6,6 - 22,2 mmol/l]

12 - 30 nmol/l

SHBG

5,2 nmol/l [1,0 - 18,5 mmol/l]

56,9 nmol/l [0,3 - 113 nmol/l]

16 - 52 nmol/l

Estradiol

455 pmol/l [0,0 - 1154 pmol/l]

90,3 pmol/l [24,2 - 147 pmol/l]

minder dan 163 pmol/l

LH

0,21 eenheden/l [0,06 - 0,62 eenheden/l]

3,24 eenheden/l [0,11 - 5,39 eenheden/l]

2 - 10 eenheden/l

FSH

0,45 eenheden/l [0,0 - 4,76 eenheden/l]

5,08 eenheden/l [2,95 - 8,24 eenheden/l]

1 - 7 eenheden/l

TSH

1,9 milli-eenheden/l [0,74 - 4,49 milli-eenheden/l]

1,66 milli-eenheden/l [0,32 - 4,15 milli-eenheden/l]

0,5 - 4,6 milli-eenheden/l

* Een ex-gebruiker is uit de proef verwijderd, omdat hij medicijnen kreeg die zijn hormoonhuishouding verstoorden.


Lang niet bij alle gebruikers was, ook nadat ze al jarenlang geen middelen hadden gebruikt, de axis hersteld. Dat kun je alleen al zien aan de waarden voor estradiol die de onderzoekers bij de gebruikers vonden. Meer dan driekwart van de gebruikers had hogere concentraties estradiol in hun lichaam dan artsen bij vrouwen toelaatbaar achten.

Bij 14 procent van de ex-gebruikers (dat waren er dus 2) was de testosteronspiegel lager dan artsen normaal vinden. Hun spiegels waren 6.6 en 9.0 nanomol per liter. De aantasting van de axis was echter groter dan uit die cijfers blijkt.

Stel je voor: je meet bij honderd mannen de testosteronspiegel. Daarna verdeel je de uitslagen in vijf even grote groepen: een groep met de allerhoogste testosteronconcentraties, een groep met een bovengemiddelde concentratie, een groep met een gemiddelde concentratie, een groep met een beneden-gemiddelde concentratie en tenslotte een groep met de allerlaagste concentratie testosteron.

Maar liefst 93 procent van de ex-gebruikers had een score die in die laatste groep valt.

Bron:
J Steroid Biochem Mol Biol. 2003 Feb;84(2-3):369-75.

Meer:
Superbacterie loert op spuiters (7-3-2003)