28.04.2012

Megadosis lichaamsbeweging vergroot overlevingskansen bij prostaatkanker

Mannen met prostaatkanker die veel bewegen hebben fors meer kans op overleving dan prostaatkankerpatiënten met een zittende leefstijl. Dat ontdekten epidemiologen van Harvard die 2705 mannen met prostaatkanker 18 jaar volgden.

Lichaamsbeweging & kanker
Dat lichaamsbeweging beschermt tegen chronische ziekten als kanker geldt inmiddels als een voldongen feit. Nieuwer is het inzicht dat beweging ook de overlevingskansen verhoogt van mensen die al kanker hebben. Epidemiologen van Harvard publiceerden in de Journal of Clinical Oncology een studie waarin ze de beschermende werking van een fysiek actieve leefstijl bepaalden op mannen met nog niet uitgezaaide prostaatkanker.

Studie
De onderzoekers gebruikten gegevens die waren verzameld in de Health Professionals Follow-Up Study. Dat is een groot epidemiologisch project, waarin onderzoekers een groep van meer dan vijftigduizend mannelijke gezondheidswerkers jarenlang volgen.


Megadosis lichaamsbeweging vergroot overlevingskansen bij prostaatkanker


De onderzoekers keken eerst naar de totale hoeveelheid beweging. Daarbij drukten ze beweging uit in MET-hours. De bovenstaande tabel vertelt van verschillende activiteiten hoeveel MET-hours er zitten in 1 uur van die activiteit. [Volgens de gegevens van de onderzoekers valt krachttraining onder matig-intensieve lichaamsbeweging. Dat klopt niet.]

Toen de onderzoekers de hoeveelheid lichaamsbeweging van hun prostaatkankerpatiënten uitdrukten in MET-hours, ontdekten ze dat bij mannen prostaatkanker met wekelijks meer dan 48 MET-hours de steftekans bijna drie keer lager was dan bij en dan bij mannen met prostaatkanker met 0-3 MET-hours per week. Hun sterftekans - weggelaten in de versimpelde figuur hieronder - stelden de onderzoekers op 1.

Als je lichaamsbeweging uitsluitend bestaat uit wandelen, dan zijn 48 MET-hours gelijk aan 16 uur wandelen. Dat is ongeveer 2 uur en een kwartier wandelen per dag.


Megadosis lichaamsbeweging vergroot overlevingskansen bij prostaatkanker


Vervolgens keken de onderzoekers apart naar matig-intensieve en intensieve vormen van beweging. Onder matig-intensieve vormen van beweging verstonden de onderzoekers activiteiten met een MET-value van minder dan 6.

Resultaten
Waren de mannen dagelijks anderhalf uur of langer matig-intensief actief, dan halveerde hun sterftekans. Een half uur intensief bewegen per dag had evenveel effect.


Megadosis lichaamsbeweging vergroot overlevingskansen bij prostaatkanker


Megadosis lichaamsbeweging vergroot overlevingskansen bij prostaatkanker


Bron:
J Clin Oncol. 2011 Feb 20;29(6):726-32.

Meer:
Een uur wandelen per dag vergroot de overlevingskans van darmkankerpatiënten (6-4-2012)
Beetje bewegen en gezond eten vergroten overlevingskansen na borstkanker (12-6-2010)