16.12.2013

Negentigers leven langer door optimisme

Je psychologische eigenschappen bepalen mee hoe oud je kunt worden. Optimisme is zo'n eigenschap. Ben je optimistisch ingesteld, dan kun je langer leven, blijkt uit stapels studies. Verouderingsonderzoekers van de University of Southern Denmark hebben ontdekt dat optimisme zelfs mensen die al ouder dan negentig zijn kan helpen om nog langer te leven.
Je psychologische eigenschappen bepalen mee hoe oud je kunt worden. Optimisme is zo'n eigenschap. Ben je optimistisch ingesteld, dan kun je langer leven, blijkt uit stapels studies. Verouderingsonderzoekers van de University of Southern Denmark hebben ontdekt dat optimisme zelfs mensen die al ouder dan negentig zijn kan helpen om nog langer te leven.

Het Deense onderzoek valt onder de noemer van de positieve psychologie: een niet onomstreden stroming binnen de psychologie die bestudeert hoe psychologische processen mensen gezonder kunnen maken en langer laten leven.

De Denen benaderden in 1998 alle 3600 inwoners van Denemarken die in 1905 waren geboren. Van hen lieten 2262 zich onderzoeken. Toen waren ze 92-93 jaar.

De onderzoekers vroegen de deelnemers hoe ze zich voelden over hun toekomst. Daarop konden de deelnemers antwoorden met 'optimistisch', 'neutraal' of 'pessimistisch'. Aan de hand van de antwoorden bepaalden de onderzoekers het dispositional optimism van de negentigers.

De negentigers die zeiden dat ze hun toekomst 'optimistisch' inzagen leefden langer dan hun minder blijmoedige leeftijdsgenoten, bleek in de tien jaar die volgden. Andersom leefden de negentigers met een pessimistische instelling juist korter.


Je psychologische eigenschappen bepalen mee hoe oud je kunt worden. Optimisme is zo'n eigenschap. Ben je optimistisch ingesteld, dan kun je langer leven, blijkt uit stapels studies. Verouderingsonderzoekers van de University of Southern Denmark hebben ontdekt dat optimisme zelfs mensen die al ouder dan negentig zijn kan helpen om nog langer te leven.


Hieronder zie je hoe lang de mannen en vrouwen na het onderzoek gemiddeld konden overleven. Vooral bij de vrouwen was optimisme een levensverlengende factor.


Je psychologische eigenschappen bepalen mee hoe oud je kunt worden. Optimisme is zo'n eigenschap. Ben je optimistisch ingesteld, dan kun je langer leven, blijkt uit stapels studies. Verouderingsonderzoekers van de University of Southern Denmark hebben ontdekt dat optimisme zelfs mensen die al ouder dan negentig zijn kan helpen om nog langer te leven.


Je kunt je indenken dat negentigers met een goede gezondheid een rooskleuriger beeld van hun toekomst hebben dan negentigers met een slechte gezondheid. Als dat zo is, dan is het verband tussen optimisme en langer leven een schijnverband.

De onderzoekers konden echter aantonen dat dat niet het geval was. Ze maakten nog dezelfde curven nog eens, maar haalden dan alle negentigers weg die in de eerste twee jaar na het invullen van de vragenlijst waren overleden. Ze hielden dus alleen de meest gezonde negentigers over.

En jawel: nog steeds waren de optimistische negentigers in staat langer te leven dan hun leeftijdsgenoten met een neutrale of pessimistische toekomstvisie.


Je psychologische eigenschappen bepalen mee hoe oud je kunt worden. Optimisme is zo'n eigenschap. Ben je optimistisch ingesteld, dan kun je langer leven, blijkt uit stapels studies. Verouderingsonderzoekers van de University of Southern Denmark hebben ontdekt dat optimisme zelfs mensen die al ouder dan negentig zijn kan helpen om nog langer te leven.


Bij de mannen was het levensverlengende effect van optimisme niet statistisch significant. Bij de vrouwen wel.

Bron:
Aging Clin Exp Res. 2013 Oct;25(5):517-25.

Meer:
Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar (6-5-2013)
Besef van controle verlengt leven (15-4-2013)
Je woordgebruik verklapt hoe oud je wordt (10-4-2013)