18.11.2012

Rhodiola rosea verhoogt capaciteit van hartspier in dierstudie

Salidroside
Als duursporters op dezelfde manier op Rhodiola reageren als de proefdieren waarmee artsen van het Chi-Mei Medical Center in Taiwan experimenteerden, dan is Rhodiola rosea een nog interessanter duursportsupplement dan je al dacht. De Taiwanezen publiceerden in de Journal of Ethnopharmacology een onderzoek waaruit blijkt dat Rhodiola rosea de aanmaak van PPAR-delta in de cellen verhoogt.

Duursporters die niet bang zijn voor moleculaire wetenschap weten dat PPAR-delta een sensor is voor vetzuren in vetcellen en spiercellen. Hoe beter het ding werkt, des te meer vet kun je verbranden, des te hoger is metabolisme en des te groter is je uithoudingsvermogen. Middelen die PPAR-delta prikkelen, zoals GW501516, zorgen voor signifant verbeterde duurprestaties, al of niet in combinatie met Aicar of een NO-booster.

De Taiwanezen wisten al uit dierstudies dat suppletie met Rhodiola rosea de hartspier beschermt tegen stress. [Eksp Klin Farmakol. 1994 Nov-Dec;57(6):61-3.] Ze hadden zelf ontdekt dat diabetes hartfalen kan veroorzaken door een verminderde activiteit van PPAR-delta. Vandaar dat de onderzoekers zich afvroegen of ze met extracten van Rhodiola rosea de werking van het hart in ratten met diabetes intact konden houden - en zo ja, of dat effect iets van doen heeft met PPAR-delta.

De onderzoekers gaven ratten met suikerziekte [STZ] gedurende 3 weken elke dag 75 mg ethanol-extract van Rhodiola rosea. Ze zagen dat in die ratten het vermogen van de hartspier om bloed te verpompen [Cardiac Output] op peil bleef, terwijl dat in onbehandelde STZ-ratten lager was dan in gezonde dieren [Contrl].


Rhodiola rosea verhoogt capaciteit van hartspier in dierstudie


Rhodiola rosea verhoogt capaciteit van hartspier in dierstudie


De onderzoekers ontdekten dat de hartcellen van de STZ-ratten minder PPAR-delta aanmaakten dan de hartcellen van gezonde dieren. Ze zagen ook dat suppletie met Rhodiola rosea de concentatie PPAR-delta verhoogde tot een min of meer normaal niveau.

"Increased cardiac expression of PPAR-delta is involved in Rhodiola–ethanol extract-induced increase of cardiac output in STZ-diabetic rats", vatten de onderzoekers hun bevindingen samen. "This finding provides a new mechanism of action for Rhodiola."

Als Rhodiola de aanmaak van PPAR-delta ook in gezonde duursporters verhoogt, dan gaat er een waaier open van nieuwe mogelijke prestatieverbeterende combinaties. Visolie is bijvoorbeeld een uitstekende PPAR-agonist. Artemisia iwayomogi is een PPAR-delta-agonist.

We roepen maar wat.

Bron:
J Ethnopharmacol. 2012 Nov 21;144(2):234-9.

Meer:
Rhodiola rosea trekt weekendsporter sneller over de streep (3-7-2012)
Dus zo werkt Rhodiola rosea (13-12-2010)
Al na één capsule Rhodiola rosea verbetert je uithoudingsvermogen (26-6-2010)